Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokole Değişikliklerin Ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (s. S: 413)
Yasama Yılı:3
Birleşim:76
Tarih:12/03/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, tabii, Hayvancılık Bakanı gelip de Dışişleri Bakanının yerine oturunca bir soru sormak istiyorum. Şimdi, protokolün 5'inci maddesinde diyor ki: "Tahsis edilen araziler üzerinde binalar diplomatik amaçla kullanılmadığı takdirde 18 Nisan 1991 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nde öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmayacaktır."

Şimdi söyleyebilir mi bana, bu Viyana Sözleşmesi'nde öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklar hangileridir? Buna göre yararlanmadıkları takdirde hangi mükellefiyetler altında kalacaktır? Şimdi, Hayvancılık Bakanı olunca burada daha iyi anlaması lazımdı herhâlde Dışişleri Bakanından, doğru! Onun için, bir daha buraya gelince? Yani bilgi sahibi olmadan burada gelip oturmaması lazım, onu söylüyorum.

Teşekkür ederim.