Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokole Değişikliklerin Ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (s. S: 413)
Yasama Yılı:3
Birleşim:76
Tarih:12/03/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben hafta sonu Amasya'daydım. Amasya'da Suluova ilçesi var, hayvancılık üzerine geçimini sağlayan bir ilçemiz. Şimdi, orada insanlar şunu diyor: "Bizi kandırdılar, faizsiz bize hayvan verdiler, 7.500 liraya hayvan verdiler, şimdi 2 bin liraya satamıyoruz." Peki, ne olacak? Bu insanların zararını kim karşılayacak? Bu köylüyü bu kadar öldürmek size çok mu büyük zevk veriyor? Hayvan pazarına gittim. Ya, diyor ki: "Ne olur, o Hayvan Bakanını bir buraya getirin." Ne olur yani bir Hayvan Bakanı olarak zatıaliniz de Amasya'nın Suluova ilçesindeki o hayvan pazarına bir gitseniz de o insanların dertlerini dinleseniz yani ne zararınız olur, ne kaybınız olur? Sayın Bakan, benim aldığım bilgiye göre bakın, 7,5 trilyon liralık?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)