Konu:FAHRETTİN POYRAZ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


FAHRETTİN POYRAZ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; denetim sadece söz hakkıyla, konuşma hakkıyla sınırlı değildir. Denetim, milletin verdiği yetkiye dayanarak yürütmedeki birtakım iddialara ilişkin bilgi ve belgeleri inceleyebilme hakkıdır.

Biz son derece önemli iddiaları iddia olarak ortaya koyduk. Sayın Bakan burada mesela. Kendisi dedi ki: "Biz dolandırıldık." Biz de dedik ki: "Bu dolandırıldığınız şirketlere yönelik, 450 milyon liralık, şirketlerin ortaklarına yeni ihaleler vermişsiniz. Bu ihalelerle ilgili belgeleri görmek istiyoruz." Sayın Bakan burada, Komisyon Başkanı burada. Bu benim anayasal hakkım. Ben bu belgeleri göremedim.

Ben burada Enerji Bakanına sordum: Sayın Başbakanın damadının yönettiği şirket, Samsun'da, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında, hazineyi dolandırmaktan, nitelikli dolandırıcılıktan hakkında bir suç isnadı vardır. Buna ilişkin raporları sorumlu olduğum, görevli olduğum Komisyonda TEDAŞ Genel Müdürlüğü hesapları içerisinde görmek istedim, yazıyla talep ettim, bu bilgi ve belgelere ulaşamadım.

Bizim söylediğimiz şu: Biz milletin vekiliyiz. Bu iddialar gerçek dışıysa belgeleri gösterin, hep beraber karar verelim.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - İspat et.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu belgeleri görmeden, siz bana "ispat et" derseniz... Bu belgeleri burada bakan kabul etti, "Böyle bir soruşturma var." dedi. Sayıştay raporunda bununla ilgili bilgiler var ama esas belgeleri görmek istiyoruz. "İspat et.", "Yargıya git." cümlelerini biz Deniz Feneri'nde gördük.

Bugün bize sinkaflı küfürler edildi o Komisyonda, ölümle tehdit edildik. "Biz adama sadece bakmaz, gerekirse vururuz." dedi bir milletvekili. Şunu bütün milletvekillerinin bilmesini istiyoruz...

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Yanlış söylüyorsun, öyle demedi.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Tutanaklarda göreceksiniz, "Biz adamı vururuz." dedi, tutanaklarda göreceksiniz.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Tutanaklardaki ifade o değil, hayır, öyle değil.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bizim canımız bu millete kurban olsun. Vuracak adam cesareti varsa gelsin vursun, biz buradayız. (CHP sıralarından alkışlar)