Konu:KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:81
Tarih:21/03/2012


KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, benim sorularım eksik kalmıştı.

BAŞKAN - Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - KDV mükelleflerinin en büyük derdi, kâğıt üzerinde sahip oldukları KDV iade hakkını kullanmadıkları, paralarını devletten geri alamadıkları yönündedir. Dolayısıyla, bu düzenlemeyle, KDV tahsil etmeden iş yapan mükellefler bakımından mevcut KDV iade sorunu büyüyecektir. Bunu nasıl halledeceksiniz?

Efendim, Sayın Bakan Karayolları da bağlı olduğu için? Şimdi, efendim, bu sene yoğun kış nedeniyle Tunceli'de muazzam kar var. Maalesef, Elâzığ Bölge Müdürü bütün en iyi araçlarını, Bingöl'e, Adıyaman'a, Malatya ve Elâzığ'a vermektedir, Tunceli'ye gerekli makineyi vermemektedir, eski makineleri vermektedir. Buraya hiçbir hizmet de doğru dürüst gitmemektedir. Bunu Sayın Bakanın da bilgisine arz ediyorum.

İkincisi: Bu getirilen 5'inci maddede Devlet Demiryollarına bağlı kurumlar da Kamu İhale Kanunu'ndan istisna edilmektedir. Buradaki hisseyi öğrenmek istiyorum. 5'inci maddede: "Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları?" derken hissenin yüzde 100'ü mü bağlı ortaklıklara ait olacak veyahut da mesela, yüzde 5'i, 10'u Devlet Demiryollarına ait ama onun yanında büyük hisse özel şirketlere ait, bunlar da buraya girecek midir?

Bir de, şu anda sözleşmesi imzalanmış birtakım projelerden bahsediliyor. Bu istisnayı getirdiğiniz zaman bu bir haksız rekabettir. Çünkü bu KDV istisnası daha önce gelseydi, bu projelere, bu ihalelere başka firmalar da girecekti. Şimdi, bunlarla sözleşme yapılmış. O zaman KDV istisnası yoktu ama bu getirilen sistemle bunlara bir avantaj getiriyorsunuz. Dolayısıyla, bazı firmaların bu ihalelere girmesini engelleyen haksız bir rekabet sonucunu doğurmaktadır.

Teşekkür ederim efendim.