Konu:AK PARTİ GRUP ÖNERİSİYLE GÜNDEME ALINMASI İSTENİLEN 463 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN 22'NCİ MADDESİNİN YENİDEN ELE ALINIP TEREDDÜTLERİ GİDERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


AK PARTİ GRUP ÖNERİSİYLE GÜNDEME ALINMASI İSTENİLEN 463 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN 22'NCİ MADDESİNİN YENİDEN ELE ALINIP TEREDDÜTLERİ GİDERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, ben de bir açıklama yapayım efendim.

Şimdi, teklifin 22'nci maddesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesini yeniden düzenliyor. Söz konusu geçici 6'ncı madde, 5996 sayılı Kanun'la Kamulaştırma Kanunu'na eklendi ve 1956 tarihli 6830 sayılı İstimlak Kanunu ile 1983 tarihli 2942 sayılı yeni Kamulaştırma Kanunu arasındaki geçen dönemde kamulaştırmasız el atma nedeniyle mağdur olan vatandaşların sorununu çözmeye yönelik bir düzenlemeyi getiriyor. Daha sonra, bu düzenleme, 1983 yılından sonraki kamulaştırmasız el atmaları da kapsayacak şekilde 6111 sayılı Kanun'la genişletildi. 6111 sayılı Kanun'la yapılan genişletmeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti ve Anayasa Mahkemesi idareye Ağustos 2013 tarihine kadar süre verdi. Bu süreye kadar yeni bir yasanın kabul edilmesi gerekiyor. Tabii ki kabul edilecek yasanın Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerini karşılaması gerekiyor. Teklif, bu konuda yapmış olduğu öneriyle, daha evvel 1956 ile 1983 tarihleri arasındaki kamulaştırmasız el atmaları düzenleyen geçici 6'ncı maddeyi yeni baştan ele alarak düzenliyor ve 1983 yılından sonraki kamulaştırmasız el atmaları da kapsamına alacak şekilde genişletiyor.

İmar planı kararlarıyla kamu hizmetine ayrıldığı hâlde kamulaştırılmamış olan taşınmazların maliklerinin mağduriyetini gidermek amacıyla bir düzenleme yapılması ihtiyacı olabilir, vardır ama bu ihtiyacı karşılarken 1983 yılından sonraki diğer kamulaştırmasız el atmaları da, onları da meşrulaştıracak bir yasal temeli hazırlamamak gerekir. Madde, bu anlamda yeniden ele alınıp bu tereddütleri giderecek şekilde düzenlenmelidir.

BAŞKAN - Evet, bu anlaşılmıştır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Canikli'nin açıklamasından, ben, sadece imar planı kararlarına ilişkin kamulaştırmasız el atmaların söz konusu olabileceği bir düzenlemenin yapılacağını anlıyorum.

BAŞKAN - Evet, yeri ve zamanı geldiğinde bunu yerine getirirsiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Maddenin bu şekilde anlaşılmasına ilişkin bir önerge verecekler, öyle anlıyorum.

Teşekkür ederim.