Konu:2012 Yılında Artvin'in Arhavi, Hopa Ve Borçka İlçelerinde Yaşanan Sel Felaketi Nedeniyle Gönderilen 3 Milyon 800 Bin Liralık Afet Yardımının Artvin Valiliği Tarafından Hangi Bölümlere Harcandığını Öğrenmek İstediğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


2012 YILINDA ARTVİN'İN ARHAVİ, HOPA VE BORÇKA İLÇELERİNDE YAŞANAN SEL FELAKETİ NEDENİYLE GÖNDERİLEN 3 MİLYON 800 BİN LİRALIK AFET YARDIMININ ARTVİN VALİLİĞİ TARAFINDAN HANGİ BÖLÜMLERE HARCANDIĞINI ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

2012 yılında Artvin yöresinde, Artvin'e bağlı Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerimizde yoğun bir sel felaketi yaşanmıştır. Bu sel felaketi neticesinde maddi kayıplar meydana gelmiş; konuyla ilgili, Hükûmet, bölgede yaşanan sel felaketinden kaynaklanan incelemeler sonucunda kayıplara istinaden afet yardımıyla bir bütçe ayırmış ve yaşanan felaketten kaynaklı zararların giderilmesi için ilgili kuruluşlara para yardımı yaparak yaşanan kayıpların telafisini istemiştir. Bu nedenle, ilgili bakana soru sorduğumuzda, bu zararların giderilmesi için 3 milyon 800 bin liralık bir para yardımı gönderilmiştir. Bu para yardımının sel felaketinde harcanmadığına ilişkin kaygılar var. Kamuoyunda bu şekilde beklentiler vardır. Daha önce sormuş olduğumuz soruyu ne yazık ki Sayın Bakan geçiştirmiştir. Buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir kere daha ifade etmek istiyorum: Bu sel felaketi nedeniyle gönderilen 3 milyon 800 bin lira para yardımı valiliğe gönderilmiş midir? Valilik tarafından hangi bölümlere harcanmıştır? İlgili bakanlığın bunu kontrol etmesini ve gönderilen paranın sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi açısından kullanılmasını temenni ediyor, talep ediyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)