Konu:Tunceli'deki Dolu Yağışına Ve Tutuklu Milletvekillerinin Yemin Edip Çalışmaya Başlamaları İçin Meclis Başkanlığını Göreve Davet Ettiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:108
Tarih:22/05/2013


TUNCELİ'DEKİ DOLU YAĞIŞINA VE TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİNİN YEMİN EDİP ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI İÇİN MECLİS BAŞKANLIĞINI GÖREVE DAVET ETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Son zamanlarda ülkenin birçok yerinde meydana gelen dolu vurması dolayısıyla zararı olan birçok çiftçi var. Tunceli'nin de birçok yerinde dolu yağdı. Bunu belirtmek istiyorum.

Dün, Burdur Milletvekilimiz Ramazan Özkan'la beraber Silivri'ye gittik. Orada 2 milletvekili arkadaşımızı gördük. Şimdi, bu milletvekili arkadaşlarımız savunmalarını da yaptılar, iddianame de var, cebir ve şiddet kullanmak suretiyle darbe yapma suçuyla itham ediliyorlar. Bazı özel görevli mahkemeler, karşı devrim mahkemeleri durumuna geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını göreve davet ediyorum. Bu milletvekili arkadaşlarımız uzun süredir haksız yere tutuklanmış durumdadırlar. Bunların görevyeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir; her onurlu milletvekili gibi, bu arkadaşlarımız da burada milletin hizmetini görmek için seçilmişlerdir. Meclis Başkanı görevini yapmıyor, ihmal ediyor. Bir an önce bu milletvekillerimizin buraya gelip yemin edip göreve başlaması için Meclis Başkanını göreve davet ediyorum efendim.