Konu:SERMAYE PİYASASI KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:33
Tarih:04/12/2012


SERMAYE PİYASASI KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, kurul başkan ve üyelerinin Bakanlar Kurulu tarafından atanması sadece SPK'ya ait bir düzenleme değil. Şu anda BDDK, TMSF pek çok kurulda ve pek çok bağımsız yapıda benzer düzenlemeler söz konusu. Dolayısıyla, aslında bu da BDDK, TMSF gibi diğer kuruluşlarımıza paralel bir şekle gelmiş oluyor.

Burada önemli olan, kurul üyelerinin seçimi ve atandıktan sonraki davranış biçimleri. Zaten bağımsızlık, çok miktarda, yani önemli ölçüde kişilerle alakalı bir konu, o kişilerin duruşuyla alakalı bir konu. Eğer doğru kişiler seçerseniz o kurul iyi çalışıyor, yanlış kişiler olduğu zamanda da sıkıntıları maalesef bazen görebiliyoruz.

Holdinglerle ilgili soruya gelince: Bu yeni düzenlemede, yani bu tasarıyla beraber aslında etkin bazı yeni önlemler geliyor. İdari tedbirler artırılıyor, bundan sonra daha etkin tedbirler alınabilecek. Borsa şirketi olmaları zorunlu tutuldu. Aynı zamanda, biliyorsunuz, yeni Türk Ticaret Kanunu'nda da halktan izinsiz para toplamayla ilgili ciddi bir yasak ve yaptırım da beraberinde getirilmiş oldu. Bundan önceki problemli konularla ilgili ne oluyor derseniz, bunların çoğu mahkemeler tarafından ele alınıyor. Yani mahkemelerimiz bu mağduriyetleri gidermek için nasıl karar alacaklarsa o şekilde kararlar alıyor, o şekilde düzenliyor. Tabii, gönül isterdi ki bu iş olmadan önce, yani testi kırılmadan önce tedbirler alınsın. Maalesef, özellikle 1990'lı yıllarda, bu holdingler çok yaygın bir şekilde ülke genelinde faaliyet gösterdi, olmadık miktarda yüksek kâr sözleri, taahhütleri verdiler ki biliyorsunuz, kâr ancak iş bittikten sonra meydana çıkar, hâlbuki bunların bazıları baştan kâr taahhüdü verdiler; edeceği kârın, dağıtacağı paranın çekini baştan verenler oldu. Böyle garip garip uygulamalar oldu. Bu işler, testi kırılmadan önce, zamanında tedbir alınarak aslında önceden önlenmesi gereken işler. Testi kırıldıktan sonra, iş işten geçtikten sonra mağduriyetlerin giderilmesi gerçekten çok kolay olmuyor. İşte, mahkemeler kendi erişebildikleri, ulaşabildikleri ve bilgi toplayabildikleri ölçüde karar alarak vatandaşlarımızın bir bakıma uğradığı haksızlığı gidermeye çalışıyorlar.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.