Konu:ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:32
Tarih:30/11/2012


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, yeni sataşmaya mahal vermeyecek bir üslubum olduğunu herkes bilir.

Sayın Başkan, iki tane temel şeyi soruyorum. Sayın Bakan diyor ki: "Bu ihaledeki ortaklar şirketi temsile ve ilzama yetkili değil, ortaklıkları yok." Şimdi, Ticaret Sicili Gazetesi'ni getirirsek ve bu Yaşar Giregiz adlı şahıs genel müdür, Muzaffer Nasıroğlu da müdür çıkarsa ne diyeceksiniz?

İkinci mesele: 4. İdare Mahkemesinin kararından ve diğer kararlardan bahsediliyor. İdare Mahkemesinin kararlarına baktığınızda yasaklama kararı alınmadığı için bu şirket yasaksız görünüyor. Yasaklama kararını alması gereken bakanlık kim? Enerji Bakanlığı. Yasaklamayı almak için 58 ve 59'da zorunluluğunuz var mı? Var. Burada bu kadar milletvekiline siz de belgeleri gönderin, ben de belgeleri göndereyim. Ben çok net söylüyorum: Siz de belgeleri gönderin, ben de belgelerimi göndereyim.

Değerli arkadaşlar, hukukun temeli meşruiyettir. İhaleye fesat karıştırılmış bir şirkete bile bile 230 trilyon ek ihale verilmiştir kendi Bakanlığı tarafından. İkincisi, kanuna uygunluktur. Kanunun 58'inci ve 59'uncu maddeleri, ihaleye fesat karıştırmış şirketlerin, sermaye şirketlerinde ortaklarının ve temsile ve ilzama yetkili şahısların ihaleye fesat karıştırması hâlinde bu kararın verilmesini zorunlu kılmıştır. Bu kararı vermesi gereken Enerji Bakanlığı bu kararı vermediği için bu şirket yasaklı değildir. Aynı dönemde Kamu İhale Genel Tebliği de iptal edildiği için, İdare Mahkemesinin karar vereceği tebliğ ve yasaklama kararı ortada olmadığı için bu karar verilmiştir.

Şimdi ben Sayın Bakana hiç kendi söylediği gibi, iftira, bilmem ne, hiçbir şey demiyorum. Sizden tek beklediğim, belgeleri benimle birlikte bütün milletvekillerine gönderin, ben de belgeleri bütün milletvekillerine göndereyim. Bütün milletvekilleri karar versin.

Bir diğer husus şu arkadaşlar: Gensorunun ciddiyetinden bahsediyorsunuz. Deminden beri Danıştay kararlarıyla, belgelerle, tarihlerle ortaya koydum. Madem bu gensoru bu kadar ciddiyetsizdi, madem bu gensoru duyumlara dayanıyordu -ben Danıştay kararını kimden duyacaksam belgeyi görmeden- neden cuma gününe bu gensoruyu aldınız arkadaşlar? Gelseydiniz, bunu salı günü alsaydık da bütün halk görseydi. Acaba bu yolsuzluğun üzerine giden Cumhuriyet Halk Partisi mi; yanlış bilgilerle, eksik bilgilerle, yanıltıcı bilgilerle bütün Meclisi ve halkı yanlış karara sevk eden diyorum, Enerji Bakanı mı haklı?

Ben, Enerji Bakanından, bütün belgeleri bekliyorum, iki iddiamıza da cevap gelmemiştir. Bir, 2840 sayılı Yasa devlet eliyle bor madenlerinin işletilmesini gerektirirken özel sektöre işletilmektedir. İkincisi, ihaleye fesat karıştırmış bir şirkete, İhale Kanunu'na aykırı olarak ihale verilmiştir.

Bütün belgeleri ben Sayın Bakandan bekliyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz, Sayın Erdoğdu?