Konu:KAMULAŞTIRMAYLA İLGİLİ DÜZENLEMENİN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNA VE VATANDAŞIN MAĞDUR EDİLDİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:66
Tarih:14/02/2013


KAMULAŞTIRMAYLA İLGİLİ DÜZENLEMENİN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNA VE VATANDAŞIN MAĞDUR EDİLDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ortada Sayın Şevki Kulkuloğlu'nun bir iddiası var. Bu iddiaya karşılık da Sayın Elitaş kendini savunuyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Savunmuyorum, bilgi veriyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, ben olayın esasını burada dinledim. Bir insan kendini savunurken olayı anlatır yani eğer "Sayın Baykal'la ilgili söylediklerini de açıklasın Kulkuloğlu." diyorsa?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İmamın ciddiyetini anlayın diye Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "Evet, yani benle ilgili birçok şey söylemiş, onlar doğru ama bir de Sayın Baykal hakkında söylediklerine bakın." Bu yakışıyor mu? İnsan gelir kendisini burada açıklıkla savunur. "Bunlar kesinlikle yalandır. Bunu söyleyen imamdan, şundan bundan mahkemede hesap soracağım. Dava açtım, açıyorum." her neyse? Savunma budur. Savunma başkalarına leke atmak üzerine kurulmaz, bu yanlıştır, bunu kınıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Yani, Sayın Deniz Baykal'la ilgili olarak oralarda bir şey var mıdır yok mudur bilemem, varsa da her ne ise kesinlikle ciddiye alınabilecek bir olay değildir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Aynen öyle, aynen katılıyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Eğer olsaydı, 50 kere bunu medya yazmıştı zaten. 50 kere medya yazmıştı, 50 kere gündeme getirilmişti.

Ben bunu Sayın Deniz Baykal'a ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna bir saygısızlık olarak alıyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler efendim.