Konu:FİLİSTİN’İN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN ULUSLARARASI TOPLUMDA GÖZLEMCİ DEVLET OLARAK TANINMASI KARARINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:32
Tarih:30/11/2012


FİLİSTİN’İN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN ULUSLARARASI TOPLUMDA GÖZLEMCİ DEVLET OLARAK TANINMASI KARARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Filistin'in, Filistin halkının uluslararası toplum nezdinde bir devlet olarak tanınma yönündeki girişiminin Birleşmiş Milletler tarafından yapılan oylamasında, Filistin'in uluslararası toplumda gözlemci devlet olarak tanınmasına karar verilmiştir. Birleşmiş Milletleri bu kararı nedeniyle kutluyorum. Filistin halkının bağımsız devlet olma yolundaki mücadelesini Cumhuriyet Halk Partisi olarak desteklediğimizi ifade ediyorum ve "Gözlemci devlet" statüsünün, orta vadede "Bağımsız devlet" statüsüne dönüşmesi yönündeki Cumhuriyet Halk Partisi arzusunu da buradan ifade ediyorum. Filistin halkını kucaklıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.