Konu:YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:66
Tarih:14/02/2013


YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu açıklamalar karşısında susarsam açıklamaları kabul ettiğim gibi bir anlam çıkarılabilir. Ben görüşümün doğru olduğunu düşünüyorum ancak bu konunun daha fazla da Genel Kurulun vaktini almasını arzu etmiyorum. O nedenle, konuşmamı burada noktalıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.