Konu:YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:66
Tarih:14/02/2013


YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, biraz önce kabul edilen önergeyle ilgili bir teknik konuyu izninizle gündeme getirmek istiyorum. Söz verir misiniz?

BAŞKAN - Tabii, buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kabul edilen önergeyle bence madde çok sorunlu bir hâle geliyor. Niyet edilen, tasarıda yer alan geçici 3'üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce izin alarak kuyu açmış kişilere yönelik olarak bir hak getiriliyor. Önerge diyor ki: "Bu maddeyi değiştiren kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yer altı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlar?" diyerek onlara sağladığı hakları sayıyor. Doğru ifade "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce." demektir. Bu madde geçici 3'üncü maddedir. "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" demek suretiyle önceki bütün izinli yer altı kuyularını, galerileri kapsama almış oluyoruz. "Bu maddeyi değiştiren kanunun" dediğimiz zaman -bu madde geçici 3'üncü madde, geçici 3'üncü madde burada- bu maddenin nesi değişiyor? Niyet edilen, efendim, bu değişiklikten önceki geçici 3 ama ben öyle anlamıyorum. Bunun teknik ifadesi, kanuni ifadesi "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce izin almış olanlar?" diyerek başlayıp hükmü ona göre kurmaktır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Tekriri müzakereyle gerekirse bunu yapalım efendim.