Konu:Yargılama Sürelerinin Uzunluğu İle Mahkeme Kararlarının Geç Veya Kısmen İcra Edilmesi Ya Da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:31
Tarih:29/11/2012


YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Soru çerçevesinde söz aldım ama aslında 60'ıncı maddeye göre söz alarak Genel Kurulun zamanını almamak için burada bir hususu dile getirmek istiyorum.

Tasarının 2, 4, 5 ve 7'nci maddelerinde, teknik olarak geniş zaman kullanılması gerekirken gelecek zaman fiili kullanılmıştır. Bu, kanunun anlamını bozmaktadır. Bir örnekle açıklamak istersek 4'üncü maddeyi örnek vereceğim. 4'üncü maddedeki komisyonun kuruluşuna ilişkin olarak, "Bu Kanun kapsamında yapılacak müracaatlar?" dedikten sonra "?Adalet Bakanı tarafından atanacak dört kişi ile Maliye Bakanı tarafından Maliye Bakanlığı personeli arasından atanacak bir kişi?" diyerek devam ediyor. "atanan" demek gerekir. Ayrıca, "yapılacak müracaat" cümlesi de burada yanlış. "Müracaatın" tanımı zaten 3'üncü maddede yapıldığına göre "yapılacak" diye bir şey eklemek doğru değil. Sonraki maddeler vergi istisnası maddeleri. "Düzenlenecek kâğıtlar" değil, "düzenlenen kâğıtlar" damga vergisinden istisnadır. Damga Vergisi Kanunu da o şekildedir.

Bunları bir redaksiyon yetkisiyle düzeltmenin doğru olacağını düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.