Konu:Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:31
Tarih:29/11/2012


KARS MİLLETVEKİLİ YUNUS KILIǒIN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir hükûmetin tarımı, hayvancılığı ne kadar desteklediğini anlayabilmek için bütçeden hayvancılığa ve tarım sektörüne ayrılan teşviklere bakmak gerekir. Eskiden ne kadar ayrılıyordu, şimdi ne kadar ayrılıyor? Esas olan ölçü budur, diğer bütün konuşmalar bu rakamlar karşısında değerlendirilmelidir. Eğer bu rakamlara uygun bir açıklama varsa hayhay, biz bundan mutlu oluruz ama rakamlara uygun bir açıklama yapılmıyor ise bu doğru değildir.

2002 yılında o zamanki hükûmetin tarım sektörüne ve hayvancılığa vermiş olduğu desteklerin toplamının millî gelire oranı bugün Hükûmetin vermiş olduğu desteğin millî gelire olan oranından daha yüksektir, tablo budur; bir kere birincisi bunu tespit edelim. 

İkincisi, Et-Balık Kurumunun özelleştirilmesi yanlış bir özelleştirme olmuştur. Özelleştirme, elbette, devletin piyasa ekonomisi çerçevesinde olmaması gereken alanlardaki varlıklarını işletmelerini özelleştirmesidir. Bu yanlış bir kavram değildir ama Et-Balık Kurumu özelleştirmesi doğrudan hayvancılık sektörünü ilgilendiren bir özelleştirmedir. Hayvancılığın teşvike, desteğe ihtiyaç olduğu  Türkiye'de bu özelleştirme yanlış olmuştur. Bu özelleştirmeyi yapan hükûmetlerin hiçbirisinde Cumhuriyet Halk Partisi olmamıştır. Bu özelleştirmeyi yapan hükûmetin Başbakanının ben açıklamasını hatırlarım: "Et-Balık Kurumunu özelleştirmekle yanlış yaptık." demiştir. Dolayısıyla, gelin bu doğruyu tespit edelim ama siz bugünü açıklarken de eskiyi karalamayı bir kenara bırakın, kendinizin ne yaptığını anlatmaya çalışın.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN -  Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.