Konu:İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'ın Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:63
Tarih:07/02/2013


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VOLKAN BOZKIR'IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bozkır'ı burada dinlerken bazı cümlelerini hayretle dinledim. Sayın Bozkır diyor ki: "Bu bir dış politika konusu, maharet ister, uzmanlık ister. O nedenle, neden Cumhuriyet Halk Partisinin dış politika uzmanları burada konuşmadı?"

Sayın Bozkır, değerli milletvekilleri; bu bir rant konusu, dış politika konusu değil; konu budur. Dolayısıyla, dış politikayı bilenler, aslında bu konuda, belki bu olayı yorumlamakta oldukça zorluk çekerler.

Olay şudur: 1993 yılında dönemin Hükûmeti, Kazakistan'a, Kazakistan Cumhurbaşkanına Antalya Kemer'de konukevi yapılmak üzere bir araziyi tahsis eder Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla. Niyet budur. O dönemden bu döneme kalan bir enkaz yoktur. Sizin döneminizde bu arazi amacına uygun bir şekilde kullanılmamıştır veya kullanılmadığı fark edilmiştir. Bir turizm yatırımcısına tahsis edilmiş, turizm yatırımı yapmış, otel yapmış. Yapılması gereken, bu enkazı hakikaten ortadan kaldırmaktır, bu tahsisi kaldırmaktır. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gülüşmeler)

Siz gülün değerli arkadaşım.

Değerli milletvekilleri, bu tahsisi kaldırmadığınız sürece bu rantın, bu usulsüzlüğün ortağısınız. Uluslararası anlaşmalar usulsüzlükleri gizlemek üzere yapılamaz, siz bunu yaptınız. Bu şekliyle, Anayasa'nın hukuk devleti ilkesini de burada ihlal ettiniz. Anayasa Mahkemesine taşınacaktır eğer bu uluslararası anlaşmayı yasalaştırmaya kalkışırsanız.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.