Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:74
Tarih:06/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, sorumuza doğru dürüst cevap vermedi. TETAŞ'ın perakende satış fiyatlarını yüzde 14,8 indirdi, 21 dağıtıcı şirketin üzerinde kaldı. 3 katrilyon civarında parayı tüketiciye intikal ettirmedi. Niye kaçınıyor, söylemiyor? Ondan sonra, dağıtıcı firmalardan taksitlerini sürelerinde ödemeyenler var, niye burada açıklamıyor? Yani bunları söylemesi lazım.

Kendisi Kayseri ve Civarı Elektrik şirketinden ayrıldığı zaman 10 milyar liralık halı hediye edildi; sordum cevap vermedi. Kendisine efendim, Avrupa'ya seyahate gönderilen? Bir 10 milyar da oradan avans verilmişti, cevap vermedi. 16 milyar liralık, yani?