Konu:Dilekçe Komisyonu İle İnsan Hakları Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonun Nitelikli Çoğunluğu Dikkate Almadan Adayları Belirlemesi Ve Genel Kurula İntikal Eden Bu Sonuçlara Göre Kamu Başdenetçiliği Seçimi Yapılmasının Usule Uygun Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:29
Tarih:27/11/2012


DİLEKÇE KOMİSYONU İLE İNSAN HAKLARI KOMİSYONU ÜYELERİNDEN OLUŞAN KARMA KOMİSYONUN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUĞU DİKKATE ALMADAN ADAYLARI BELİRLEMESİ VE GENEL KURULA İNTİKAL EDEN BU SONUÇLARA GÖRE KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ SEÇİMİ YAPILMASININ USULE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın konuşmacı benim konuşmamın sadece bir bölümünü alarak bir değerlendirme yaptı. Ben hem kamu başdenetçisinin seçiminden hem de kamu denetçilerinin seçiminden söz ettim. Anayasa'nın 74'üncü maddesi sadece kamu başdenetçisinin seçimine ilişkin usulü düzenler.

YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) - Ama bunu burada tartışmıyoruz dikkat ederseniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Kamu denetçilerinin seçimine ilişkin husus kanunla düzenlenmiştir ancak orada da nitelikli çoğunluk aramıştır Hükûmet buraya getirmiş olduğu kanun tasarısıyla ve yasalaşan kanunla.

Şimdi, benim konuşmamın sadece başdenetçiye ilişkin bölümünü alıp kamu denetçisine ilişkin olarak Komisyonda yaşananları anlattığım bölümü konuşmacı atlarsa, eksik bir değerlendirme yapmış olur.

Mesele, Komisyonda kamu denetçilerinin seçim sürecinden başlıyor. Kamu başdenetçisi seçimi onun ikinci aşamasıdır. Aynı anlayış her iki seçimde de ortaya konmuştur: "Biz iktidar çoğunluğumuzla, Parlamento çoğunluğumuzla bu seçimi kendi başımıza yapacağız, size ihtiyacımız yoktur." Benim eleştirdiğim anlayış budur.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Konu netleşmiştir efendim.

Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.