Konu:Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:28
Tarih:22/11/2012


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, Sayın Başkan, şimdi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - "MHP'nin bir kısmı", "CHP'nin bir kısmı" derken onlara oy verenlere mi hakaret ediyorsunuz? Ne kadar ayıp bir şey!

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - "Onun karakter bozukluğu var." diyorum, "Onun karakter bozukluğu var." diyorum.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Ne kadar ayıp bir şey!

SUAT ÖNAL (Osmaniye) - Ya, sen duymadın mı kürsüden söylediklerini?

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Onu tahlil etmek size mi düştü?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Onu savunmak size mi düştü?

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Evet, bana düştü, bir milletvekili olarak bana düştü onu savunmak.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - O zaman savunun, buyurun.

 ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Bir milletvekilini savunmak bana düşer.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Yani yanlış yapsa da öyle mi? Yanlış yapsa da mı?

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Yanlışını söylemek ayrı bir şey. Tahlil etmeniz gereken alanı tahlil etmeniz başka bir şey.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Olur mu öyle şey ya!

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Sayın Başkan, ben konuşmak istiyorum, sataşmadan söz istiyorum, sataşmadan söz istiyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben buradayım Ali Bey.

Sayın Başkanım, söz verdiniz mi?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, şimdi, bu Hükûmet sırasında oturan kişi var ya, benimki karakter bozukluğu diyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Evet, aynen öyle.

KAMER GENÇ (Devamla) - Gel, seninle gidelim doktorlara, muayene olalım.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Aynen öyle söylüyorum, tutanaklara geçsin diye söylüyorum, karakter bozukluğu var.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hangimizin karakteri bozuk? Bak, sen o Bakanlıkta o kadar büyük soygunların üzerine yatıyorsun ki seni perişan edeceğim.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Yok ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bundan sonra o pisliklerini getireceğim, yüzüne çarpacağım senin. Sen o pisliklerin üzerinde yatamazsın!

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Niye duruyorsun? Hayır, niye duruyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Türkiye'yi talan eden, en büyük enerji ihalelerinde yolsuzluk yapan, doğal gaz ihalelerindeki fiyatları gizleyen, pazarlıkla doğal gaz fiyatlarını arttıran, oradan gelen paraları birtakım? Nereye aktardığını burada getireceğim, söyleyeceğim.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) -Niye duruyorsun? Niye bekliyorsun bunun için ya, bekleme!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama sende de şerefli ve haysiyetli davranış varsa bize doğru cevap ver.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Aynen öyle.

 KAMER GENÇ (Devamla) - Vermesen de bunu getireceğim.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) -Hayır, niye duruyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben otuz senedir buraya geliyorum. Otuz senedir bileğinin hakkıyla buraya gelen bir insana bu iftiraları atmak kadar alçakça bir şey yoktur! Ben bu kürsüde? (Gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri?

KAMER GENÇ (Devamla) - ?bu kürsünün kutsallığına inanan bir insanım, bu kürsüde daima doğruları söyledim ama hırsızlar kendilerini savunmayınca, ahlaksızlar kendilerini savunmayınca bana "Karakter bozukluğu" diyorlar.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Evet, aynen öyle!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunlar en basit, en kişiliksiz ifadeler. Ben sizinle ilgili yolsuzlukları biliyorum. Siz 25 bin dolar aldınız mı? Hükümetsen, yiğitsen söyle, bu 25 bin doları verdin mi, vermedin mi? Bunun cevabını vermekten acizsen beni niye kişiliksiz şey ediyorsun?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - "Yazılı cevap vereceğiz." dedik.

KAMER GENÇ (Devamla) - "300 milyon doları Libya'da kime verdin?" diyorum, onu açıkla, açıklamıyorsan, cebine atmadığını ben nereden bileyim? Ben, milletin parasının hakkını soruyorum senden. Sen milletin parasının hakkını vermeyen aciz bir kişiysen, kişiliksiz sen de mi, kişiliksiz bende mi? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Evvela konuşmayı öğren.

 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) -Sen öğreteceksin öğle me? Sen ha, sen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra gel, seninle her türlü zeminde konuşurum, her türlü yerde tartışırım ama seni de perişan edeceğim.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Yok ya!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Saygılarla. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)