Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:28
Tarih:22/11/2012


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) -  Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önceki uygulamanız gayet doğal yani zaten komisyon ve hükûmetin konuşmada öncelik hakları var ve konuşma süreleri maddelerde on dakika.

Şimdi, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şu hükûmet sırasında ve komisyon sırasında oturan kişiler, maalesef, bilgi sahibi değil, irade sahibi değil, kişilik sahibi değil. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Sensin!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunu defalarca ispatladılar.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Kişiliği sen ölçemezsin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika yahu!

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sen kendi kişiliğine bak!

KAMER GENÇ (Devamla) - 17 tane şehidimiz vardı, 17 şehidimiz. "Bu 17 şehit nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün çalışmasın -pazar günüydü- biz cenazelere gidelim." dedi Sayın Şandır. Meclis Başkan Vekili çağırdı bu grup başkan vekillerini, ondan sonra da çalışmaya devam kararını aldılar. Niye? Tayyip yokmuş da, efendim -AKP- ne bakan karar veriyormuş ne komisyon başkanı karar verirmiş ne grup başkanı karar verirmiş?

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Bu nasıl konuşma? Doğru konuş ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunu kanıtlayan sizsiniz, bana bu konuşma fırsatını veren sizsiniz arkadaşım. Yani kendinizdeki ayıpları görün, o ayıplar burada söylendiği zaman da kızmayın, önce o ayıplarınızı temizleyin.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Kendi ayıbın sana yeter!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Tayyip Erdoğan? Biliyorsunuz, Libya, bizim tarih boyunca dostumuz ve kardeşimiz. En önemli, 21'inci asırda Türkiye'nin emperyalist güçlere karşı kazandığı en büyük Kıbrıs zaferinde bütün gücüyle yanımızda olmuş ve bu yanımızdaki gücü veren Libya'daki Kaddafi'dir. Ama Tayyip Erdoğan gitti kendisinden ödül aldı ve 25 bin dolar da para aldı. Ondan sonra denildi ki?Tayyip Bey "Bu 25 bin doları şehitler vakfına vereceğim, şehitlere vereceğim." dedi. Soruyoruz şimdi kendisine: "Bu 25 bin doları verdiniz mi şehitlere?", "Ben yazılı cevap vereceğim?" Yahu, kaçıyorsun. Niye cevap? Yani bir insanda yiğitlik olmalı. Yahu, hayır, yapacağın şeyin arkasında duracaksın; çıkacaksın, yiğit gibi konuşacaksın. Verdin verdin, vermedin vermedin, böyle kıvırmanın bir anlamı yok ki. Bu iş akıl, ahlak, dürüstlük meselesidir. Onun için, arkadaşlar, biz, burada? Gerçekten bu devlet her yönüyle çökertildiyse, burada oturan Hükûmetin kişiliksizliğinden, beceriksizliğinden, yetersizliğinden?

Yahu şimdi, bu Ahmet Davutoğlu denilen kim ya? Gidiyor? Bu memleketin dış politikasını perişan etti, Türkiye'yi dünyada en küçümsenen bir devlet hâline getirdi. Başka bir yerde olsaydı bunu perişan ederlerdi. Sokakta gezmez? Gitmiş, bilmem Gazze'de ağlayacağına? Ağlamak bir devletin bakanına yakışmaz. Türkiye gibi bir cumhuriyetin bakanları ağlamaz beyler. Ağlamak, küçük insanların hesabıdır, yakışan bir davranıştır.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - O, insan olduğu için ağlıyor ama sen bunu anlayamazın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Büyük devletlerin, büyük milletlerin hiç birisinin temsilcisi ağlamaz. Bunun hissiyatla, bunun acımak duygusuyla ilgisi yok. Onun için acizliğini? Böyle, yani herkes ağlar ya, sokaktaki en basit çocuk da ağlar, önemli olan farklı olmaktır.

Şimdi, biliyorsunuz Libya'daki güçlere bu Hükûmet 300 milyon dolar gönderdi, 300 milyon dolar. Şimdi 300 milyon doları getirseniz, buraya koysanız bilmiyorum ne kadar şey eder. Yahu dedik ki: "Nereden verdiniz?" Elden verdiniz. Nasıl verdiniz? Peki, defalarca sordum, bu 300 milyon doları siz kime verdiniz? İspatlayın. Cebinize attıysanız ben ne bileyim, ispatlayın. Arkadaş, 300 milyon doların sen hesabını vermek zorundasın, vermezsen sen onu cebine atmışsın, hırsızlık yapmışsın resmen. (CHP sıralarından alkışlar) Bu milletin alın terini sen getirip de kendi keyfin gibi harcayamazsın.

Şimdi, Mısır'a gittiler? Mısır Cumhurbaşkanının AKP kongresine gelmesi için 1 milyar dolar verdiniz. Sizin babanızın malı mı ya?

AHMET BERAT ÇONKAR (İstanbul) - Yazık sana!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu Tayyip, senin babanın malı mı?

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Doğru konuş ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - 1 milyon doları nasıl sen verirsin Mursi'ye ya? Öte tarafta, bu memlekette insanlar açlıktan kıvranırken, öte tarafta, bu memlekette yoksulluk bu kadar had boyuttayken sen kendi keyfinle o 1 milyar doları niye Mursi'ye verdin? Acaba onun arkasında ne pazarlıklar yaptın? Acaba, hakikaten "Yahu biz sana 1 milyar doları verelim de bunun yarısını sen bize bu taraftan, bu cebimize koy." denildi mi denilmedi mi?

Yahu bunların hepsini ben biliyorum, sizin ruhunuzu biliyorum, cemâziyel evvelinizi biliyorum; sizin yöneticilerinizin ne kadar bu memlekette, hangi düşünce ve ahlak içinde olduğunu bilen bir insanım. Onun için sayın milletvekilleri, bakın, bu memleket en kötü şekilde yönetiliyor. Memleketin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarı yok edilmiş?

SUAT ÖNAL (Osmaniye) - O sana göre, sana göre!

KAMER GENÇ (Devamla) - Türkiye Cumhuriyeti devletini uluslararası düzeyde hiçbir itibar sahibi olmayan bir ülke hâline getirmiştir. Bunun günahı size aittir. Bunu en kısa zamanda gidermesi gerekir.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.