Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:28
Tarih:22/11/2012


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, biraz önceki soruyu açıklamakta fayda var. Siz "Savcılıktaki bir konu." diyorsunuz ama savcılığın bu konudaki bilgilenmesini sağlayabilecek en önemli husus olan Bakanlığınız Teftiş Kurulu tarafından ihale yolsuzluğuyla ilgili düzenlenmiş raporun savcılığa iletilmediğini söylüyorum ben. Şimdi, bizler, hepimiz yargıya yardımcı olmak zorundayız. Eğer böyle bir rapor düzenlenmişse ve siz bu raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermemişseniz yargılamanın önüne bir engel çıkmış olur. Ben, bunu soruyorum: Bu raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  gönderdiniz mi, göndermediniz mi?