Konu:Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:62
Tarih:06/02/2013


TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, son günlerde basın organlarına düşen bir haberde PKK'nın kendi İnternet sitelerinde bir mutabakat metni, Hükûmetle mutabakata kaldığına ilişkin bazı haberler var. Buna ilişkin de üç aşama öngörülüyor. Birinci aşamada, ana dilde savunma, KCK tutuklularının serbest bırakılması. İkinci aşamada da Türkiye'nin Suriye Kürdistanı'nı tanımasına ilişkin haberler var. Üçüncü aşamada ise Anayasa'nın değiştirilmesi, ana dilde eğitim ve özerkliğe ilişkin öneriler var. Kamuoyunda, Hükûmetle PKK'nın anlaştığına ilişkin PKK'nın İnternet sitelerinde yayınlanmış olan bir haber var. Bu haberin içeriği doğru mudur?

Bir de bunun dışında, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın işgali altında bulunan herhangi bir Türk adası var mıdır, yok mudur? Varsa bunun hangileri olduğunu açıklar mısınız?

Teşekkür ediyorum.