Konu:Hükûmetin Görevden Aldığı Yargıtayda Yargılanarak Görevlerini Suistimal Etmediklerine Karar Verilen Deniz Feneri Davası Savcılarına Tekrar Görev Verilip Bu Soruşturmanın Devam Ettirilmesi Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:28
Tarih:22/11/2012


HÜKÛMETİN GÖREVDEN ALDIĞI YARGITAYDA YARGILANARAK GÖREVLERİNİ SUİSTİMAL ETMEDİKLERİNE KARAR VERİLEN DENİZ FENERİ DAVASI SAVCILARINA TEKRAR GÖREV VERİLİP BU SORUŞTURMANIN DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Şimdi, Deniz Feneri davasında Hükûmetin görevden aldığı 3 savcı Yargıtayda yargılandı, bunların, görevlerini suistimal etmedikleri, hakkıyla görevlerini yaptıkları yolunda Yargıtay karar verdi.

Şimdi,  bu Hükûmete düşen, bu Deniz Feneri davasında bu savcılara tekrar o davayı verip ve o davada eksik düzenlenen, bu yeni atanan savcıların düzenledikleri iddianameyi hükümsüz sayarak yeniden iddianameyle mahkemede dava açması lazım. Çünkü, eski savcıların yaptıkları araştırmalarda Deniz Feneri davasında Tayyip Erdoğan'a da çok yaklaşılmış, hatta, çantayla para taşıyıp taşımadığı konusunda Tayyip Erdoğan ve oğlunun da yer alıp almadığı konusundaki sorular açıklığa kavuşmamıştı. Aşağı yukarı 5 bin belgede naylon fatura düzenlendiği tespit edilmişti.

Şimdi,  bu Hükûmete düşen şerefli ve namuslu görev -eğer, hakikaten böyle bir nitelikleri taşıyorlarsa- hemen bu savcılara tekrar görev verip bu soruşturmayı devam ettirmektir. Aksi takdirde, Yargıtay kararının bir anlamı kalmaz. Bu, yerine getirilmediği takdirde bunlar hakkında suistimal?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)