Konu:TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:62
Tarih:06/02/2013


TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, kanunun 5'inci maddesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 sayılı Kararı'nda listelenen kişi ve kuruluşlarla ilgili mal varlığının dondurulması kararının derhâl icra edileceği söyleniyor. Bildiğiniz gibi, ABD tarafından El Kaide'yle ilişkili El Nusra cephesi ve sizin tarafınızdan özgürlük savaşı verdiği söylenen El Kaide unsurları, bugün Suriye'de iç savaşa neden olmaktadır ve Hükûmetiniz bu örgütlere silah desteği, lojistik destek sağlamaktadır. 1267 sayılı Karar'a aykırıdır bu durum. Bu kanun çıktıktan sonra Suriye'deki terörist unsurlara verdiğiniz desteği kesmeyi düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.