Konu:Artvin'de Çoruh Vadisi Projelerinden Dolayı Yoğun Bir Kamulaştırma Olduğuna Ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki Bir Hükümden Dolayı Mağduriyetler Yaşandığına İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:62
Tarih:06/02/2013


ARTVİN'DE ÇORUH VADİSİ PROJELERİNDEN DOLAYI YOĞUN BİR KAMULAŞTIRMA OLDUĞUNA VE KAMULAŞTIRMA KANUNU'NDAKİ BİR HÜKÜMDEN DOLAYI MAĞDURİYETLER YAŞANDIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Artvin'de Çoruh Vadisi projelerinden dolayı yoğun bir kamulaştırma furyası vardır. Sayın Bakanın da burada olduğuna sevindim. Kamulaştırma Kanunu'nda -Sayın Bakana da daha önceden söylemiştim- bir hükümden dolayı çok yoğun bir mağduriyet yaşanmakta, icra dairelerinde vatandaşla devlet karşı karşıya kalmakta. Kamulaştırmada tescile ilişkin hüküm, alt mahkeme tarafından verilen tescile ilişkin hüküm, kesin ama bedele ilişkin hükümde bir problem var. Eğer alt mahkemenin vermiş olduğu kararı vatandaş beğenmezse, temyiz ederse, Yargıtay tarafından karar bozulursa, alt mahkemeye tekrar gelirse aradaki bedel farkından dolayı vatandaşla devlet karşı karşıya kalmakta, vatandaşı devlet icraya vermekte Sayın Bakanım, olayı biliyorsunuz. Bu konuda kanun teklifim var ama bu olayı bir an evvel pratiğe dökme açısından ilgili genel müdürlüğün ve Bakanlığınızın bir an evvel faaliyete geçmesini istirham ediyorum. O sorunu bir an evvel ortadan kaldıralım, devletle vatandaşı karşı karşıya getirmeyelim.

Çok teşekkür ederim.