Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:61
Tarih:05/02/2013


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN VE BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN'İN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zaman çok çok az olduğu için? Benim Mustafa Elitaş'a zamanında samanla ilgili verdiğim şeyi beni taklit ederek söylüyor.

Diyor ki: "Ben lafı söyleyene bakarım laf mı diye." Benim lafımı anlamak için adam olmak lazım. Adam olmayan zaten benim lafımı anlamaz. Onun için ben, Mustafa'nın lafını boşa alıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, Dersim konusuna gelince, tabii bu iki satırla, bir günde şey edilecek değil. Ama biz bunları, işte Kürt İdrisi Bitlisi'nin yaptıklarını biliyoruz, Dersim'de o harekete katılıp da ondan sonra Dersim'deki Alevi vatandaşlara o inançlarından dolayı o kırımları yapan insanları biliyoruz. Bunlar uzun meseleler. Biz geçmişi bırakalım, bugüne gelelim.

Bizim istediğimiz şu: Artık ülkemizde adam ölmesin, artık silahlar konuşmasın, biz kardeşçe bir arada yaşayalım. Ne problemimiz varsa bunları konuşarak hâlledelim diyorum, benim söylemek istediğim bu. Ama şimdi, sizin bana karşı özel bir kininiz var. Nasıl geçen seçimde Tunceli'de BDP kazanmamış. E, kazanmayacak. Halkın beğenisini kazansaydınız, kazansaydınız. (CHP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, onun için, yani burada devamlı bunu şey ediyorsunuz.

Dersim 1935'e kadar Dersim'di, sonradan kanunla Tunceli oldu. Tayyip Erdoğan ikide bir "Dersim" diyor. Getirsin, Dersim ismini değiştirsin, eski toprakları yine o vilayet içine alsın, ona razıyız, yani ben kanunlara saygılı olduğum için.

Şimdi, Mustafa Elitaş'a ben bir dava açtım. Hâkimler kendisini tutuyor, 2 bin lira tazminat hükmetti. Avukatı getirdi, 1.100 liralık avukatlık ücretini icraya koydu, 1.500 lira avukatlık ücretini aldı, 500 lira kaldı. İstersen, Mustafa, o 500 lirayı sana iade edeyim, istiyorsan vereyim sana.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ben sana veririm.

KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani dava açtığımıza da şey etmiyor ama hâkimler, siz açtığınız zaman 10 bine, 15 bine hükmediyorlar. İşte adalet bu duruma düştü Türkiye'de, ne yapalım!

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.