Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:61
Tarih:05/02/2013


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben bu saman meselesini konuşmuyorum. Çünkü, geçmişte bu saman üzerine çok durdular, dedim ki merak etmeyin, kışlık saman payınızı ayıracağım, pek fazla tuğlaya yatırmayacağım dedim. Bunu çok şey eder?

Şimdi, beyler, Büyük Orta Doğu, BOP? BOP'un Başkanı kim? Tayyip Erdoğan. BOP ne amaçla kurulmuş, kim ne görev vermiş? Amerika Birleşik Devletleri diyor ki: "Ben süper güç olarak kendimi devam ettirebilmem için Orta Doğu'da ve başta Türkiye olmak üzere burada hiçbir büyük devletin kalmaması lazım." Düşünebiliyor musunuz, AKP'nin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan BOP'un eş başkanı. BOP ne görev yapıyor? Başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu'daki bütün ülkeleri bölme görevi verilmiş buna. Daha bundan fazla Türkiye'yi bölmeye yönelik bir gösterge var mıdır? Düşünebiliyor musunuz, bir ülkede Başbakanlık görevine gelen birisine başkaları tarafından "O Başbakan olduğun ülkeyi böleceksin." diye bir görev verilecek, o da çıkacak kürsülerde bunu övünerek anons edecek, ondan sonra biz de çıkıyoruz diyoruz ki "Siz Türkiye'yi bölmek için bu duruma getirdiniz."

Bakın, 12 Haziran seçimlerinden sonra Genelkurmayın elindeki GES'i alıp da MİT'e verdiniz. MİT'in gerekli istihbaratı orduya vermemesinden kaynaklanan, yüzlerce er şehit oldu. Bunların hepsi ortada.

Bizim, Suriye tarafında düşürülen uçağımız, yine o GES'lerin Genelkurmaydan alınıp MİT'in eline verilmesinden kaynaklanan bir kayıp oldu. Bunu herkes söylüyor, hiç mi bu bilgileri almıyorsunuz? Ülkesine bu kadar ihanet düşüncesinde olan insanlara karşı ben ne diyebilirim? Sen ülkenin Silahlı Kuvvetlerini yok edeceksin, çökerteceksin, donanmaya kumandan bırakmayacaksın, ondan sonra bunu söyleyen milletvekiline çıkıp diyeceksiniz ki saman meselesi.

Saman meselesini şey ederseniz, ben onun hesabını veririm?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ? ama şeylerinizin de siz hesabını verin. (CHP sıralarından alkışlar)