Konu:MUŞ MİLLETVEKİLİ SIRRI SAKIK'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:61
Tarih:05/02/2013


MUŞ MİLLETVEKİLİ SIRRI SAKIK'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim kimseye karşı bir husumetim yok ama herkesin burada doğruları söylemesi lazım.

Bakın, Sırrı Bey geçen gün bana ne diyor, şimdi, bana bakıyor: "Biz bu memleketin sahibiyiz, siz dağdan geldiniz bağcıyı kovuyorsunuz." diyor.

SIRRI SAKIK (Muş) - Sen Dersim dağlarından geldin, ben de?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben -burada- oradaydım, bana söyledin sen. Arkasından da diyorsun ki: "Sen Dersim dağlarına kurban ol, sen o dağları kirletiyorsun."

SIRRI SAKIK (Muş) - Ne olur vatanını karşılıksız sev.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bak, burada çok ağır itham ediyorsun. "Adını almaya değmez, sen retçi, tekçi, sen inkârcısın." diyor. Arkadaşlar, bu laflardan daha ağır bir şey olur mu? Bak, ben çok şey biliyorum. Ben üstelik sizi de muhatap almıyorum.

Bu memleketi bölmeye, parçalamaya, yok etmeye gelen, getiren bir AKP varken, bu memleketi satan, bu memleketi yabancı emperyalist güçlerle birleşerek bölmeye çalışan iktidar partisi varken ben size lafı getirmek istemiyorum. Ama ben otuz iki senedir Tunceli'deyim, Tunceli'de politika yapıyorum; bunu bana söylemeye hakkınız yok.

Ondan sonra, arkadaş, yani burada çıkıyorsunuz? Hepimiz bu milletvekili kürsüsünden Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütünlüğünü koruyacağımıza, laikliği koruyacağımıza yemin ettik. Şimdi, silahlı örgütlere güvenerek çıkıp da insanları burada ezmeye kimsenin hakkı yok. Biz meşruiyetten yanayız.

Bakın, "Bizim Dersimlilerin şeyi" diyorsunuz, Doktor Baran'ı 37 kişiyle beraber Aliboğazı'nda kim katletti? Doktor Sait Kırmızıtaş?

SIRRI SAKIK (Muş) - Beyaztaş!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Kırmızıtoprak.

KAMER GENÇ (Devamla) - Kırmızıtoprak, pardon. Benim köyümün bitişiğinde doktordu, Barzani'ye yardıma gitti ve orada halka o kadar büyük yardım yaptı ki halk arasında "Şivan" diye çıktı?

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Araştırma önergesi verelim Sayın Vekilim.

KAMER GENÇ (Devamla) - ?ama Alevi olduğu için, Tuncelili olduğu için öldürüldü. Yine Tunceli de içinde. Yani, bazı şeyleri bize söyletmeyin. Bakın, üzerimize gelirseniz biz de bunları konuşma hakkını?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) - Konuşalım Sayın Vekilim, araştırma önergesi verelim araştıralım, Türkiye gerçeğiyle yüzleşsin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, ona söz verdiniz, ben de sözümü bitireyim.

BAŞKAN - Ben size daha evvel üç dakika vermiştim. Beyefendiye iki dakika verdim. Onun için şimdi sataşmadan söz verdim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama yani hayır? Yani doğruları söyleyelim arkadaşlar. Doğruları söylemezsek burada maalesef kendimizi savunma hakkını bulamıyoruz, bulsak? Bu memleket hepimizin; bu memleketin dirliğini, bütünlüğünü korumak herkesin namus görevidir. Birileri çıkıp da emperyalist güçlere uşaklık yapıyor, bunu söylüyorum.

SIRRI SAKIK (Muş) - Emperyalistlerle kucak kucağa?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, tamam da kim kucak kucağa onu?

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, bugün Amerika'yla da iş birliği içindesiniz, AKP'yle de iş birliği içindesiniz. (CHP sıralarından alkışlar)