Konu:TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:59
Tarih:30/01/2013


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, biz Sayın Bakana bir soru sorduk. Sayın Bakan dönüp bize -bize mi dedi bilmiyorum ama- müfteridir, şudur budur şeklinde hakaretamiz şeyler söyledi. İsterseniz bu konuda? Çünkü alındım ve kırıldım. İki dakika kürsüden söz istiyorum.

BAŞKAN - Hayır, size yönelik söylemedi, "İddialar şeyse savcıya götürüp verin." dedi.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Alınganlık için söz vermiyoruz Sayın Başkan.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, özür diliyorum?

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Alınganlıktan dolayı İç Tüzük'te hüküm yok Sayın Başkan.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, o zaman Sayın Bakan öncelikle bu "müfteri" ile kastının kim olduğunu açıklasın, bir.

İkincisi, biz çok masum bir soruyu bu kanunun görüşmelerinin başından beri soruyoruz, bilmek istiyoruz, diyoruz ki: "Hücumbot aldınız mı? Aldıysanız ihaleyi kim aldı, hangi bedelle aldı?" Ben bu milletin vekiliyim, çok net bir soru soruyorum, Sayın Bakan ısrarla cevaplamıyor. Bu da bizim içimizde profesyonel bir şüphe doğurdu. Olay bu kadar basit yani müfteriliğe, iftiraya gerek yok, soruyoruz sadece.