Konu:TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:59
Tarih:30/01/2013


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, son on yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri için bir hücumbot ihalesi yapılmış mıdır? Eğer böyle bir ihale yapılmış ise bu ihalenin bedeli ne kadardır? Hangi firma almıştır Sayın Bakan?

Bir de deminki sorularda sizin üslup olarak "Ben konuşurken sözümü kesmeyiniz." diye nezaketsiz?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Hayır, ben?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Bakın, şimdi mesela siz de aynı şeyi yaptınız.

Ve bu soru size sorulurken -tutanaktan okuyorum- "'Saçma sapan' diyoruz." demişsiniz. Bakınız, bizim bakanlara elbette ki devlet geleneği içerisinde bir saygımız vardır ama sizin de milletvekillerine bu saygıyı göstermeniz gerekiyor. Çünkü nezaketsiz tutumunuza karşı biz de nezaketsiz olabiliriz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Erdoğdu.