Konu:TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:59
Tarih:30/01/2013


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, 22 Ekim 2012 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 1900-299557-12 sayılı bir Genelge yayımlandı. Bu genelgede "Disipline ve ahlaka aykırı unsur taşıyan bir eylemden dolayı adli mahkemeler tarafından haklarında beraat, kovuşturmaya yer olmadığı, görevsizlik, davanın düşmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve benzeri karar verilen personel hakkında, disiplinsizlik veya ahlaka aykırı davranışın fiilen işlendiğini kanıtlayan bilgi ve belgeler (iddianame, sanık, mağdur ifadeleri, tutanak, bilirkişi raporları) varsa ayırma işlemi yapılacaktır." deniyor, yani ihraç edilecek. Şu anda getirdiğiniz bu kanunla, bu genelge biraz çelişiyor gibi. Bu genelge aynı zamanda komuta katı, baş emir imzalı bir genelge. Dolayısıyla, bu genelgeden bilginiz var mı? Bu genelge acaba fuhuş ve şantaj iddiasıyla suçlanan ve bize göre millî ordu unsurlarının tasfiyesi?

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.