Konu:TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:59
Tarih:30/01/2013


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, Sayın Başbakan bir televizyon programında "Boş verin Avrupa Birliğini, ben Putin'le konuştum, Şanghay Beşlisine girerim." gibi bir şey söyledi. Şimdi, Türkiye'de bu kadar önemli bir güvenlik politikası değişikliğini daha önce yetkili kurullarda konuştunuz mu? Eğer konuştuysanız Sayın Başbakan "Şanghay İşbirliği Örgütü" adında olan 6 üyeli bir uluslararası kurumun adını "Şanghay Beşlisi" olarak hangi bilgiye dayanarak söylüyor, yani biz bunları nasıl ciddiye alırız? Bu kadar önemli konular böyle basit mi konuşulur? Nasıl oldu bu iş, bir anlatabilir misiniz?

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Erdoğdu.