Konu:KOCAELİ MİLLETVEKİLİ FİKRİ IŞIK’IN CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:24
Tarih:14/11/2012


KOCAELİ MİLLETVEKİLİ FİKRİ IŞIK’IN CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben arzu ederdim ki, İktidar Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız, Sayın Millî Eğitim Bakanıyla ilgili olarak ortaya konulan, iddia edilen hususları daha gerçekçi delillerle cevaplandırabilsin. Anlaşılan, böyle deliller, gerekçeler elinde yok ki, bir başka yönteme başvurarak rakiplerini, Sayın Bakan hakkında konuşanları karalamaya çalışıyor.

Şimdi, Sayın Hatip, Sayın Muharrem İnce'nin 2 sekreterini Meclise alırken hangi KPSS sınavıyla aldığı şeklinde bir imada bulunuyor.

Hemen söyleyeyim Sayın İnce adına. Birincisi: Hiçbir grup başkan vekili, hiçbir milletvekili, kendi başına personel almaz, personel alma önerisinde bulunur, atamayı Meclis Başkanlığı yapar; bu bir.

İki?

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Yanlış bilgi veriyorsunuz. İsim veririm.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Geliyorum, dinleyin. Merak etme arkadaşım.

İki: Sayın İnce'nin bir danışmanı 2002 yılından bu yana devlet memurudur. 2002 yılında KPSS sınavında 90'ın üzerinde puan almıştır, on yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmaktadır. Sayın İnce'nin yanında çalışan bir diğer arkadaş, 97 yılında Sayıştayda göreve başlamıştır, 99 yılından bu yana da Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmaktadır. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, soruyorum: Bunun neresi, hangi yasalara aykırıdır?

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Yanlış bilgi veriyorsunuz Genel Kurula.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) -  Elinizde hiçbir şey yok, Sayın Bakanı savunacak olan hiçbir deliliniz yok. Bakın, intihalle ilgili bile Sayın Oktay Ekşi'yi referans gösteriyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam "Mahkeme kararları yanlış." vesaire; böyle bir şey söylerdim. Onu bile söyleyemediniz çünkü hepsi doğru.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.