Konu:ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:59
Tarih:30/01/2013


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önceki önergemizi kabul etmediğiniz için bu önergemizde biraz daha farklı bir şey öneriyoruz. Getirmiş olduğunuz teklifi biraz daha iyileştirelim, 400 metrekareyi bin metrekareye çıkaralım. Bir de biz "emlak vergisi değeri" diyorduk ama ona rağmen emlak vergisi değerinin yüksek olduğu yerler olabilir. O nedenle "Rayiç bedelin yüzde 50'si oranında hesaplanacak olan bedel emlak vergi değerini geçemez." şeklinde bir hükmü de buraya ilave ediyoruz.

Bakın, Zonguldak'tan bir muhtarımız bana mektup yazmış, Mustafa Akkaya, diyor ki: "Zonguldak'taki mahallelerde emlak vergi değeri bile bizim satın alma gücümüzün çok üzerinde ve bazı birbirine bitişik, yakın sokaklar arasında emlak vergi değerleri açısından olağanüstü fark var." O zaman, gelin "Rayiç değerin yüzde 50'si oranında hesaplanacak bedel emlak vergi değerini geçemez." diye bir güvenlik hükmünü de buraya ilave edelim.

Şimdi, bu teklif veya nisan ayında kabul edilmiş olan kanun bütün 2/B arazileri üzerindeki yapılaşma sorunlarını çözmüyor, mülkiyet sorunlarını çözmüyor veya orman vasfını kaybettiği hâlde orman sınırı dışına çıkarılmamış olan arazilerdeki yapılaşmaların, binaların mülkiyet sorununu, tapu sorununu çözmüyor. Örnek vereceğim: Sultanbeyli. Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi çok iyi bir örnektir, başka mahalleler vardır. Bir sokağın bir tarafı 2/B arazisi, diğer tarafı orman arazisi. Hukuken orman, fiilen burası yapılaşmış durumda. 2/B yasasıyla, sokağın bir tarafı eğer alabilirse bu bedeller üzerinden tapusunu alacak ama öbür tarafı orman olduğu için alamayacak. Bu önergemiz, o sorunu da çözüyor. Gelin, bu önergeyi popülizme, Hükûmetin anlayışına kurban etmeyelim, değerlendirelim, Sultanbeyli ve benzeri yerlerdeki bu vatandaşlarımızın sorunlarını da çözelim.

Bitmedi, daha başka sorunlar var. Yine, bu teklifin veya nisan ayında kabul edilmiş olan 6292 sayılı Kanun'un çözemediği, çözümde yetersiz kalacağı yerler var. İstanbul'da Ümraniye'nin Cemil Meriç, Ihlamurkuyu, Hekimbaşı, Dumlupınar, Topağacı ve Kazım Karabekir mahallelerini ilgilendiren olağanüstü büyük bir sorun var. On binlerce vatandaşımızın yaşadığı bu mahallelerde, hazine ile şahıslar arasında süren bir dava nedeniyle -ki bu dava otuz, otuz beş yıldır sürmektedir- bu vatandaşlarımızın arazisinden kadastro geçmemiş ve kendilerinin hak sahipliği tespiti yapılmamıştır. Yasa, onların sorununu çözmüyor. Ta Osmanlı döneminden bu yana kalan birtakım belgeler var gerekçesiyle hazine adına orman olarak tespit edilmiş olan bu yere, bir kısım şahıslar dava açmış, dava hâlen yargıda devam ediyor. Mahkemede bu davaların önemli bir kısmını bu kişiler kaybetmiş. Arazinin büyük ölçüde 2/B olduğu tespit edilmiş ama 2/B olmayan, yine orman sınırı dışına çıkarılan ama 2/B olmayan bölümler de var. Bu mahallelerin üzerindeki o binlerce yapının sorununu çözmüyor. Saydığım bu 6 mahalle, bu yasanın da dışında kaldı, teklifin de dışında kaldı. On binlerce insan orada merakla, endişeyle bekliyor "Bu yasa bizim sorunumuza çözüm getirecek mi?" Gelin, bu sorunu da çözelim; Sultanbeyli'nin sorununu çözelim, Sultangazi'nin sorununu çözelim, bu tasarının kavramadığı alanların sorununu çözelim. Orman köylüsünün çözümü bu tasarıda, bu teklifte yok, gelin onları çözelim. Elde edilen gelirden orman köylüsüne ciddi bir kaynak aktaralım. Gelin, onların sorunlarını çözelim ama bu sorunlar dağ gibi bir kenarda duruyor. Tasarı bir şablonu, bir ölçüyü benimsemiş: "Rayiç değerin yüzde 70'i", hadi şimdi "400 metrekareye kadar yüzde 50'si" diyor. "Bunun dışına çıkmam, ben o sorunları tartışmam." demek vatandaşın sorununa yabancı kalmak demektir, on yıl süreyle iktidarda kalan bir parti artık vatandaşın sorunlarına yabancılaşmış demektir. Ben, sayın bakanlara, sayın milletvekillerine tavsiye ediyorum; 2/B arazilerinde oturan vatandaşlarımızı gitsinler, dolaşsınlar, gezsinler. Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi'ne gitsinler, Ümraniye'nin Cemil Meriç Mahallesi'ne gitsinler; muhtarlarla, vatandaşlarla otursunlar. Bakalım bu yasa onların sorununu çözüyor mu çözmüyor mu?

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.