Konu:Zeytinyağı Taban Fiyatının Düşük Olması Sebebiyle Üreticilerin Zor Durumda Olduğuna İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:58
Tarih:29/01/2013


ZEYTİNYAĞI TABAN FİYATININ DÜŞÜK OLMASI SEBEBİYLE ÜRETİCİLERİN ZOR DURUMDA OLDUĞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Efendim, zeytin hasadının yapıldığı aydayız. Vatandaş zeytinleri topladı, zeytinyağına dönüştürdü. Ancak, zeytinyağının taban fiyatının çok düşük olması zeytin müstahsilini çok zor durumda bırakmıştır. Fındıkta taneye destek verilirken, ayçiçeğinde taneye destek verilirken zeytinde yağa destek verilmiş olması üreticiyi hayli zor duruma sokmuştur. Suriye'deki sorundan dolayı ülkeye kaçak giren yağ da piyasayı karıştırmış ve zeytin üreticisi, yağ üreticisi perişan hâle düşmüştür.

Zeytinyağı üreticilerinin, zeytin üreticilerinin banka borçlarının bu yıl ertelenmesi ve desteklerinin artırılması için Hükûmet ne gibi bir çalışma yapmaktadır?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bulut.