Konu:Isparta Milletvekili Recep Özel’in Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:23
Tarih:13/11/2012


ISPARTA MİLLETVEKİLİ RECEP ÖZEL’İN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; milletvekili biraz önceki beyanında, benim vermiş olduğum Ardanuç'la ilişkili Meclis araştırma önergesine "sulandırılmış önerge" dedi.

Çok Değerli Milletvekilim, Ardanuç'ta adliye kapatıldı. İnsanlar, sabıka kaydı almak için 80 kilometre gidiyorlar Değerli Milletvekilim?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Benim ilçemde de kapatıldı.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - ? ve kapatılma gerekçesi olarak ne diyorlar biliyor musunuz? Kapatılma gerekçesi olarak ne diyorlar değerli milletvekilleri: "İş kapasitesi düşük, iş yoğunluğu düşük" diyorlar.

Ben, buradan bütün Ardanuçlulara sesleniyorum. Ardanuçlular, eğer suç işleseydiniz adliyeniz kapanmayacaktı. Böyle bir rezalet olur mu? Böyle bir rezalet olur mu? (CHP sıralarından "Bravo!" sesleri, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Ardanuçlular suç işlemediği için adliye kapatıldı değerli arkadaşlarım. Ben, buna ilişkin basın toplantısı yapınca dediler ki: "Artvin milletvekili, milleti suç işlemeye teşvik ediyor."

Ardanuç'ta adliyemiz kapatıldı Değerli Milletvekilim. Hangi tarihte Ardanuç'a gittin? Bakın, biraz önce Artvin milletvekili konuştu, saygım sonsuz. Siz hangi tarihte Ardanuç'a gittiğinizi söyler misiniz? Ardanuç'u ancak Googledan bulabilirsiniz haritada, Google Earthden bulabilirsiniz değerli milletvekilim. (CHP "Bravo!" sesleri ) Hiç Ardanuç'u haritada buldunuz mu nerededir diye?

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Ardanuç, yurtsever insanların yaşadığı kenttir.

Saygılarımı sunuyorum bütün Ardanuçlulara. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sağ olun Sayın Bayraktutan, teşekkür ediyorum.