Konu:Chp Grubu Önerisi
Yasama Yılı:3
Birleşim:23
Tarih:13/11/2012


CHP GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğumuz bir araştırma önergesiyle? 58 milletvekili tarafından desteklenen, Artvin ili Ardanuç ilçemizin sorunlarıyla ilgili, Ardanuç ilçesinde birçok kurumun kapatıldığına ilişkin ve Ardanuç ilçesinin ekonomik potansiyelinin geri gittiğine ilişkin kaygılarımızı içeren bir Meclis araştırma önergesi verdik. Bu önergeye 58 milletvekili arkadaşım da benimle beraber imza attılar; onlara, öncelikle, konuşmamın başında teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, Ardanuç ilçemiz Artvin'e 40 kilometre uzaklıkta, kışın ilçe merkezi nüfusunun 6.500, köy nüfusunun 5.500 olduğu; toplam 12 bin nüfusa bağlı; yaz aylarında ise nüfusumuzun 20 bine çıktığı, 20 bini aştığı şirin bir ilçemiz. Türkiye'nin her tarafında 80 bini aşkın Ardanuçlu yaşamaktadır değerli arkadaşlarım.

Ardanuç ilçemiz özellikle son on yılda siyasal iktidar döneminde müthiş bir gerileme içerisine girmiş, Ardanuç içerisinde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşları kapatılmış, ekonomik anlamda çok ciddi bir buhran yaşamaktadır. Şimdi buna ilişkin bazı ana noktaları Türkiye Büyük Millet Meclisiyle ve Türkiye'yle paylaşmak istiyorum.

Çok değerli arkadaşlarım, Ardanuç ana arter üzerinde bulunmuyor, yani Ardanuç ilçemiz daha içeride bulunan bir yer. Ardanuç'u Ardahan'a bağlayan ve bir yılan hikâyesine dönen bir dere yolumuz var değerli arkadaşlarım. Bu yolun inşaatına 1993 yılında başlandı, yani bundan yaklaşık yirmi yıl önce 62 kilometrelik bir yol inşaatına başlandı; bu yolun 31 kilometrelik bölümü Artvin sınırları içerisinde, Ardanuç sınırları içerisinde bulunuyor, diğer 31 kilometrelik bölümü ise Ardahan sınırları içerisinde bulunuyor. Değerli arkadaşlarım, bu devirde insanlar Mars'a gidiyorlar, Ay'a gidiyorlar; biz Ardanuç'u Ardahan'a bağlayan 62 kilometrelik dere yolunu on dokuz yıldır yapamıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, bakın, bir şey anlatacağım: Bu konuda 23'üncü Dönem milletvekilimiz, Sayın Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu Ulaştırma Bakanına bu yola ilişkin bir soru önergesi veriyor. Diyor ki: "Bu yolu ne zaman tamamlayacaksınız?" Bakana verilen soru önergesinin tarihi 5/10/2007. 5/10/2007 tarihinde Sayın Metin Arifağaoğlu Binali Yıldırım'a soruyor, Binali Yıldırım'ın vermiş olduğu cevabı sizlerle paylaşıyorum, Sayın Bakan, Ulaştırma Bakanı "Yollar -ayrıntılarıyla- şunlardır, bunlardır." diye anlatıyor ve sonunda şöyle diyor: "Bu yolun, genel olarak, kamulaştırılmasında bazı sorunlar var, kamuya ait yerler, ormana ait yerler var, özel mülkiyete konu olanlar var ama şu anda kamulaştırmayla ilgili konuların detaylarıyla uğraşmaktayız. 2009 yılı sonunda bu güzergâhta sorunumuz kalmayacaktır, bu yolu açacağız." diyor Sayın Bakan. Ne zaman diyor bunu? 27 Kasım 2007 tarihinde, Mecliste yapmış olduğu konuşmada Ulaştırma Bakanı aynen böyle söylüyor.

Değerli arkadaşlarım, Ardanuçlular bekliyorlar, bu konuşmadan umutlanıyorlar, 2009 yılında yolun açılacağını umuyorlar. Aradan zaman geçiyor, açılmayınca aynı Milletvekilimiz yine 27/10/2009 tarihinde bu sefer Bakana yazılı soru soruyor, diyor ki: "Sayın Bakanım, 2009 tarihinde bu yolu açacağınızı söylediniz, yolu açmadınız. Neden Ardanuç-Ardahan dereyolunu açmadınız?" Aynı Bakan, 2010 yılında, bu sefer yazılı olarak altına imza attığı bir cevap veriyor: "Ayrıca 31 kilometre uzunluğundaki Artvin ayrımı Ardanuç 12'inci bölge hududu yolunun bugüne kadar 19 kilometrelik kesimi sathi kaplama seviyesinde tamamlanmış olup kalan 12 kilometrelik kesiminin 2010 yılında tamamlanması hedeflenmektedir." diyor değerli arkadaşlarım. Bakın, bir yıl evvel 2009'da açılacak diyordu, şimdi, 2010 yılında açılacağını söylüyor, 2009 yılında Sayın Bakan. Şimdi, aradan zaman geçiyor, ben milletvekili oluyorum, bakıyorum ki, Ardanuç'a gittiğim zaman "Bu dereyolu ne zaman açılacak?" diye soruyorlar. Bu sefer Sayın Bakana ben soru soruyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

"Sayın Bakanım" dedim, yazılı soru soruyorum. Sayın Bakan benim sorduğum yazılı soru üzerine aynen şöyle diyor, en sonunu okuyorum değerli arkadaşlarım: "Söz konusu Ardanuç-Yalnızçam yolunun projesine uygun bir şekilde 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır." Şimdi, beni bütün Ardanuçlular, bütün Artvinliler dinliyorlar. Üç kere ayrı ayrı soru soruyoruz Sayın Bakana "Bu yol ne zaman açılacak?", 2009'da. Olmadı bir yıl sonra soruyoruz: 2010'da. Aradan zaman geçiyor, soruyoruz: 2014'te. Şimdi, buna hukukta ne derler değerli arkadaşlarım, ne derler buna hukukta? Yalan söylemek değil midir bu! Değil midir soruyorum ben size! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sayın Bakan gelsin, bu söylediklerimin yanlış olduğunu söylesin, ben Sayın Bakandan bu yüce Meclisin önünde özür dileyeceğim.

Çok değerli arkadaşlarım, bir yılan hikâyesine dönen bu dereyolu olayı Ardanuç'un yaşamsal kaynağıdır. Lütfen, Hükûmetinizden istirham ediyorum, Ardanuç-Ardahan dereyolunu bir an önce açınız çünkü Ardanuç'ta süregelmekte olan bu göçün önlenmesi için bu yolun açılması elzemdir, aciliyet kesbetmektedir, ilçenin yaşamsal önem arz eden bir durumunu ortaya koymaktadır.

Değerli arkadaşlarım, Ardanuç-Ardahan yolunu açmadık ama başka şeyler de yaptık. Bugün Plan Bütçe Komisyonunda Sayın Adalet Bakanı Türkiye'de adalet sarayları yaptığını açıkladı. Birçok yerde, yüz elliyi aşkın yerde adalet saraylarıyla Türkiye'yi taçlandırdığını söylediler. 2012 Türkiyesi'nde Ardanuç'ta adliyeyi kapattık değerli arkadaşlarım. Ardanuç'ta insanlarımız, Ardanuçlu hemşehrilerimiz bir sabıka kaydı alabilmek için ona en yakın uzaklıktaki ilçe merkezi olan Artvin il merkezine, 42 kilometre uzağa gidip sabıka kaydı almakta, cumhuriyet savcılığı, sulh hukuk, asliye hukuk, ceza mahkemelerindeki işlerini orada takip etmektedir. Ne anlatacağız bu insanlara? Ardanuç'un en uzak köyü 40-45 kilometre, Ardanuç-Artvin arası 40 kilometre; 85 kilometreden gidecek, dava açacak, keşif yapılacak; bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu konuda yapmış olduğumuz bütün başvurular ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Bu açıdan, bunu, Ardanuç Adliyesinin kapatılmasını burada şiddetle kınıyorum. Hükûmetten bu yanlıştan bir an önce dönmesini istirham ediyorum değerli arkadaşlarım. Eğer bir ülkede yargıya ilişkin sorunları halledebilecek makamı, ilçede, kapatırsanız -ben buradan sesleniyorum- Ardanuç Kaymakamlığını da kapatın değerli arkadaşlarım, madem öyle. (CHP sıralarından alkışlar)

Bunun dışında başka şeyler de var. Bakın, Ardanuç'ta bir devlet hastanesi olayı var. 1994 yılında yapımına başlanan, 2005 yılında Başbakan tarafından temeli atılan bir devlet hastanemiz var; adı Devlet Hastanesi. 50 yataklı Devlet Hastanesinde ne yazık ki uzman doktor yok. Ameliyathanesi, her türlü teşkilatı vardı; aradan geçen zaman zarfında bütün teknik donanımı başka ilçelere gönderildi değerli arkadaşlarım. Artvin'de hastanesi olmayan, uzman doktoru olmayan bir ilçe Ardanuç.

Şimdi, ben, soruyorum buradan, bütün Türkiye'ye sesleniyorum: Ardanuç'u niye cezalandırıyoruz değerli arkadaşlarım? Ardanuç'la ne problemimiz var? Bunu sormak bir milletvekili olarak benim hakkım değil midir değerli arkadaşlarım? (CHP sıralarından alkışlar)

Yine, Ardanuç'ta vahşice orman kesimleri yapılmakta, daha önce yıllara göre 15 bin, 20 bin metreküp şeklindeki yıllık orman kesimi ne yazık ki bugün 60 bin metreküpe, 70 bin metreküpe çıkmaktadır. Çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız.

Yine, değerli arkadaşlarım, bir hukukçu olduğum için söylüyorum, kadastro çalışmalarında çok derin bir yarayla karşı karşıyayız. Kadastro çalışmalarında üstünkörü çalışmalar yapılmış, mülkiyet iddiaları kenara bırakılmış, hava fotoğrafları ve amenajman planları öne sürülerek, Ardanuç'ta insanların dedelerinden, babalarından kalan yerler ne yazık ki ormana tapu edilmiştir. Ardanuç bir yandan da silinmeye çalışılmıştır.

Bunun dışında okullar vahim bir durumdadır. Irmaklar Ortaokulu 2010 yılında, Ardanuç Ortaokulu 2006 yılında, Aydın Köyü Ortaokulu 2010 yılında kapanmıştır. Artvin'in bütün ilçelerinde, seviye belirleme sınavları, bulundukları ilçe merkezlerinde yapılmış olmasına rağmen Ardanuç'un çocukları, çocuklarımız seviye belirleme sınavlarına Artvin il merkezine gitmektedirler değerli arkadaşlarım. Yine, burada, Artvin'in bütün ilçelerinde Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri bulunmasına rağmen ne yazık ki Ardanuç ilçemizde herhangi bir şekilde Anadolu lisesi bulunmamaktadır, Anadolu öğretmen lisesi bulunmamaktadır.

Hayvancılık, Ardanuç'un en önemli geçim kaynağı olmasına rağmen ülkemizdeki genel sorunlardan biri olan nedenden dolayı hayvancılık da geri planda kalmıştır.

Değerli arkadaşlarım, Hükûmet olduğunuz tarihten itibaren bugüne kadar yani on yıllık süre içerisinde Ardanuç ilçemizde adliyeyi kapattınız; Ardanuç Ortaokulunu 2006 yılında kapattınız; ORÜS kereste fabrikası en önemli sanayi kuruluşuydu, 2004 yılında kapattınız; Halk Bankasını 2003 yılında kapattınız; Ardanuç Sağlık Meslek Lisesini 2004 yılında kapattınız; Bulanık köyünün, Torbalı köyünün, Irmaklar köyünün, Soğanlı köyünün sağlık ocaklarını tamamıyla kapattınız; Aydın köyünde Irmaklar Ortaokulunu kapattınız; okulları, sağlık ocaklarını kapattınız, çok büyük bir darbe vurdunuz. Gelinen noktada Ardanuçlu şunu ifade ediyor: "Bizim ne günahımız var?"

Bakın şunu ifade etmek istiyorum: Ardanuçlular, Artvinliler cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Mustafa Kemal'in aydınlık devriminin ilkelerini özümsemiş insanlardır. Siz böyle bir coğrafyada Ardanuçlulara şunu mu diyorsunuz: "Sorunlarınızı dile getirebilmek için açlık grevi yapın, dağa çıkın." mı diyorsunuz Ardanuçlulara değerli arkadaşlarım? (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

O nedenle cumhuriyetine bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş olan, yurtsever insanların kenti Ardanuçlular adına bu sorunları Mustafa Kemal'in mabedinde, bu Mecliste sizlere haykırmaktan, sizlere anlatmaktan büyük onur duyuyorum. Türkiye'nin her tarafında olan, bugün yüreği burada atan Ardanuçlulara da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, sağ olun, var olun diyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bayraktutan.