Konu:Sarp Sınır Kapısı'nda Yaşanan Sorunlara İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:58
Tarih:29/01/2013


SARP SINIR KAPISI'NDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Artvin ile Gürcistan'ı birbirine bağlayan kara hudut kapısı Sarp Sınır Kapısı Türkiye'de pasaportla geçişin olmadığı, kimlik kartıyla geçişin olduğu tek kapı. Bu kapıda birtakım sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlardan bir tanesi de?

BAŞKAN - Biraz uzak durun mikrofondan lütfen.

Buyurun.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Tabii.

Sarp Sınır Kapısı Artvin ile Gürcistan Cumhuriyeti arasında kara hudut kapısıdır. Bu kapı, Türkiye'nin nüfus cüzdanıyla geçiş sağlanan tek kapısıdır. Bu kapıda birtakım sorunlar vardır yığılmalardan dolayı, özellikle bayramlarda ve özel günlerde birtakım yığılma sorunları yaşanmaktadır ama bunun dışında da her iki geçiş açısından ilginç bir sorun vardır, bunu yüce heyetle paylaşmak istiyorum.

Sarp Sınır Kapısı'ndan araçlarla geçen yolcuların şoför hariç araçlardan indirilmesi ve yaya olarak peronlardan geçirilmesi 2013 Türkiye'sine yakışmamaktadır. Özellikle?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tekrar sisteme giriniz, yarım dakika daha söz vereceğim Sayın Bayraktutan.

---------------

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, Sarp Sınır Kapısı'nda araçlarla geçen yolcuların -şoför hariç- araçlarından indirilmesi ve yaya olarak peronlardan geçirilmesi 2013 Türkiye'sinin imajına yakışmamaktadır. Aynı kapının Gürcistan tarafında bu şekilde bir uygulama yoktur. Geçiş koşulları ve peronlar son derece modern ve çağa uygun, en azından Türkiye tarafından çok ileridedir. Bu durumun tespiti ile bu sıkıntının bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımız bu konuda şikâyetçidirler. İlgili bakanlığın bu soruna acilen bir çözüm bulmasını o yörede yaşayan, o kapıyı kullanan bütün vatandaşlarımız ısrarla beklemektedirler.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.