Konu:Yapılan Usul Görüşmesiyle İlgili Konuya İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:11/11/2012


YAPILAN USUL GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ KONUYA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu tasarı yasalaştığı zaman, yürürlüğe girdiği zaman 16.082 köy mahalleye dönüşecek. Sayın Canikli, köyler mahalleye dönüştüğü zaman bunların arazilerinde müthiş değer artışları olacak, bakacağız, değerlendireceğiz, değer artışı varsa onlara emlak vergisi ödeyeceğiz, beş yılın sonunda onları uzatmayacağız, diğerlerini uzatacağız." anlamında bir değerlendirme yapıyor.

Şimdi, bu değerlendirmenin hiçbir tarafına katılmak mümkün değil. Varsayalım ki değer artışı oldu. Ee, köylü orada yine tarım yapıyor, yani o arazideki bir miktar değer artışı ne ifade eder? Ayrıca, 16.082 köyde değer artışının olması mümkün müdür sırf bu yasa çıktı diye? Bir köye bu yasayla mahalle statüsü verdiğiniz zaman köy olmaktan kurtuluyor mu?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Beş yıl içinde ama?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, beş yıl içinde kurtulacak mı? Böyle bir mantık savunulabilir bir mantık değildir.

Anayasa'nın 73'üncü maddesi "Aynı konumda olanlara aynı kurallar uygulanır." der. Yani istersen ona "mahalle" de, istersen oraya"şehir" de, fark etmez, orası mahiyet itibarıyla, statüsü hâlen köy olan bir yerleşim birimiyle aynı özelliklere sahipse ona aynı vergi kurallarını uygularsınız. Anayasa'nın 73'üncü maddesi bunu söyler. Anayasa Mahkemesi de 73'üncü maddeye ilişkin olarak bugüne kadar vermiş olduğu kararlarda bunu böyle yorumlamıştır.

İçme ve kullanma sularına ilişkin hiçbir örnek vermediniz, orada beş yıl süresi de yok, orada madde hemen yürürlüğe giriyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - İndirimli oran?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, indirimli oran?

Ha, köylüye şunu diyorsunuz, "Senden şehirdeki gibi değil, biraz daha düşük tarifeyle ücret alacağız." Yani Balıkesir'in Gönen ilçesinin Alaattin Köyü'ndeki İsmail Erkoyuncu kardeşimiz, artık o yetiştirdiği hayvanlar için, koyunlar için, onlara verdiği su için artık para ödeyecektir. Yani köylünün hayvan yetiştiriciliğindeki suyuna, hayvanın içme suyuna göz diken, ondan para alarak bu bütçeyi denkleştirmeye çalışan bir anlayış, bunu takdirinize sunuyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.