Konu:338 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN GEÇİCİ 1’İNCİ MADDESİNİN 15’İNCİ FIKRASIYLA İLGİLİ ÖNERGENİN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE GÖRÜŞÜLÜP GÖRÜŞÜLEMEYECEĞİ HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:11/11/2012


338 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN GEÇİCİ 1’İNCİ MADDESİNİN 15’İNCİ FIKRASIYLA İLGİLİ ÖNERGENİN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE GÖRÜŞÜLÜP GÖRÜŞÜLEMEYECEĞİ HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, oturduğum yerden bu maddedeki problemi ifade ettim, biraz daha konuyu açmak istiyorum.

Bu önergedeki 15 numaralı fıkra Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasa'nın 73'üncü maddesi "Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür." der; mali güç. Emlak Vergisi Kanunu da mali gücü dikkate alarak köylerdeki vatandaşlarımızı emlak vergisinden muaf tutmuştur, gayet açık.

Şimdi, bu kanunla büyükşehir sınırları içerisine alınan köyler mahalleye dönüştürülüyor, mahalleye dönüştüğü için artık o köylerin emlak vergisi muafiyeti ortadan kalkıyor. Artık, o vatandaşlarımız, köylerde yaşayan, çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız tarım arazisi için emlak vergisi ödeyecektir. Uyarımız üzerine "Beş yıl süreyle bunu muaf tutalım." diyor şimdi bu önerge. Beş yıl sonra bütün bu köyler binayla mı dolacak, bu tarım arazileri ortadan mı kalkacak, özelliği mi değişecek? Bu yanlış. Diğer köydeki yani bu kanunla mahalleye dönüşmeyen, büyükşehir olmayan köylerdeki arazi emlak vergisinden ebediyen muaf olmaya devam edecek ama bunlar için beş yıllık bir muafiyet var; bu yanlış. Kanun, Anayasa vergide mali gücü esas alarak bir eşitlik tanımı yapmıştır. Yani aynı konumda olanlara aynı kuralları uygulamaktır bu eşitlik, farklı konumda olanlara farklı kuralları uygulamaktır. Bu ilkeyi bu madde altüst etmiştir.

İkinci problem, köylerde kullanılan içme ve kullanma suları. Şimdi, bu madde diyor ki: "Ben biraz hoşgörülü davranıyorum." diyor madde, "Bu mahalleye dönüşen köylerdeki içme ve kullanma sularının tarifesini düşük tutacağım." Yani bu şu demektir: Balıkesir'in Gönen ilçesinin Alaattin köyünde hayvancılıkla uğraşan İsmail Erkoyuncu kardeşimiz artık hayvana verdiği su için, hayvanın içtiği su için su parası ödeyecektir. Ya da  Trabzon'un Tonya ilçesindeki, onun köylerindeki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız artık hayvana verdiği kullanma suyu için para ödeyecektir. Manisa'nın Hacıaliler köyündeki vatandaşımız, hayvan yetiştiren vatandaşımız para ödeyecektir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ayrıca atık su ödeyecek, atık su da; bitmiyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, bu mu Sayın Ahmet Aydın'ın böyle muhalefet diye bize eleştiri yönelttiği ve kendilerinin doğru yaptığını ifade ettiği anlayış bu mudur? Madde yanlış, madde Anayasa'ya aykırıdır. Gelin, bunda ısrar etmeyin. Anayasa Mahkemesinden dönecek olan bir düzenlemedir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.