Konu:BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:11/11/2012


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, geçici 1'inci maddeye ilişkin önergelerin görüşmesini gerçekleştireceğiz.

Geçici 1'inci madde son derece kapsamlı bir madde ancak bu kapsam içerisindeki düzenlemelerden (15) numaralı fıkraya ilişkin bir sorunu Genel Kurulun dikkatine sunmak istiyorum.

Tasarının İçişleri Komisyonundaki görüşmeleri sırasında, tasarının bu şekilde yasalaşması hâlinde, köylerde oturan vatandaşlarımızın yeni vergilerle karşı karşıya kalacağı ve bu nedenle tasarıda bu amaçla gerekli değişikliklerin yapılması yönünde Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız öneride bulunmuşlardır. Ancak bu öneriler İçişleri Komisyonu tarafından, daha doğrusu iktidar partisi tarafından, Komisyonun çoğunluğunu oluşturan iktidar partisi milletvekilleri tarafından dikkate alınmamıştır. Oysa, çok açıktır: Tasarı bu şekliyle yürürlüğe girerse köylerde oturan vatandaşlarımız kullanmış oldukları tarım arazileri için emlak vergisi ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya kalacaklardır. Hatta, arkadaşlarımızın bu yöndeki önerisini ilgili komisyondaki iktidar partisi milletvekillerinden birisi hâlâ o konuda "Tasarıda gerekli muafiyet hükmü var. Belediye Gelirleri Kanunu'na göre beş yıl süreyle alınması gereken vergiler ertelenmektedir, daha doğrusu beş yıl süreyle Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri köylerde uygulanmayacaktır." şeklinde bir açıklamayla savunmuştur. Oysa, arkadaşlarımızın söylediği ve benim şu an söylediğim emlak vergisidir. Emlak vergisi 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda düzenlenir, Belediye Gelirleri Kanunu'yla bunun hiçbir ilgisi yoktur. Tasarı Genel Kurulda görüşülürken bunu tekrar iktidar partisi grubuyla paylaştım. Bu çok açık bir sorundur. Tasarı bu şekliyle yasalaşırsa köylülerimiz kullandığı tarım arazisi için emlak vergisi ödeyecektir. Böyle bir anlayışla bir tasarının İçişleri Komisyonundan Genel Kurula kadar gelmiş olmasını kabul etmek mümkün değildir, hakikaten kabul etmek mümkün değildir. Uzmanlığa itibar etmeyen bir Komisyon görüşmesi gerçekleştirilmiş demek ki. Nitekim, uyarılarımız üzerine hazırlanan önergeyle -ki aynı yönde önergeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de veriyoruz- köylerdeki emlak vergisi düzenlemesi, emlak vergisi uygulaması beş yıl süreyle ertelenmektedir. Daha doğrusu, iktidar partisinin önerisi bu yönde. Bizim önerimiz -bakın- biraz daha farklı. Tekrar ediyorum: Köylerde beş yıl sonra bu tarım arazileri tarımsal amaç dışında başka bir amaçla mı kullanılacaktır ki beş yıl sureyle bunu muaf tutuyorsunuz? Tarım arazisi, tarım arazisi olarak kullanıldığı müddetçe emlak vergisine tabi tutulamaz. Bu, sosyal devlet olmanın gereğidir, tarımı teşvik etmenin gereğidir, köylünün satın alma gücünün düşük olması nedeniyle devletin ona karşı borcunun bir gereğidir. Şimdi, sanki bir ihsanda bulunuluyor, köylünün tarım arazisi beş yıl süreyle emlak vergisine tabi olmayacak. Gelin, ara verelim, köylünün tarım arazisini, tarım arazisi olarak kullanıldığı müddetçe emlak vergisinden muaf tutalım, bunun beş yılı, on yılı, yirmi yılı olmaz. Sanki, Trabzon'un Araklı ilçesinin Pervane köyündeki fındık bahçesi beş yıl sonra fındık bahçesi olarak kullanılmayacak da başka bir amaçla kullanılacak, oraya binalar, apartmanlar dikilecek. Yok böyle bir şey. Birinci olarak söyleyeceğim konu bu.

İkinci olarak söyleyeceğim, yine arkadaşlarımız İçişleri Komisyonunda dikkate sundular. Basit usulle vergilendirilen mükellefler var, köylerde gezici olarak sanat faaliyetinde bulunan vatandaşlarımız var. Bunlar köylerde gelir vergisi ödemezler. Bir dükkân açmış, tamir işinde bulunuyor; tasarı bu şekliyle yürürlüğe girerse bu vatandaşımız gelir vergisi mükellefi olacak, bunu kabul etmek mümkün değil. Yani bu uyarıların İçişleri Komisyonunda dikkate alınmayıp da buralara kadar getirilmesini ben anlayabilmiş değilim, bunu da ben İktidar Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Canikli'ye ilettim. Sorun gayet açık. Nitekim, ilgili uzman arkadaşlar çağrıldı, onlar gerekli düzenlemeleri yaptılar ama hakikaten tasarının diğer maddelerinin de bu anlayışla, bu toptancı anlayışla görüşüldüğü kanaatindeyim. Bakın, bu kadar vahim bir düzenleme buraya kadar gelebilmiş durumda. Birazcık dikkat, birazcık konulara nüfuz etme arzusunda olan herkes tasarının yanlışlıklarını fark edebilir, diğer maddelerinde de sayamayacağım kadar yanlışlık vardır.

Önerim şudur: Bu maddenin görüşmesine geçmeyelim. Şu, köylerdeki emlak vergisi muafiyetini beş yıl değil, tarım arazisinde, tarım arazisi olduğu sürece, şu an Emlak Vergisi Kanunu'nda olduğu gibi "Köylerdeki tarım arazisi emlak vergisinden muaftır..." Söyleyeceğimiz şudur: Bu kanunla mahalleye dönüştürülen köylerdeki tarım arazisi emlak vergisinden muaftır. Bu kadar basit.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.