Konu:BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:11/11/2012


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, şu sorun dikkatten kaçıyor: Özellikle geçmişe yönelik olarak yol harcamalarına katılma payının tahakkuk ettirilip tahsil edilmesi konusunda belediyelere takdir hakkı verilmesi demek, belediyeler arasında eşitsizlik yaratılması demektir. Yani vergisini,daha doğrusu yol harcamasına katılma payını ödemiş olan mükellef, gayrimenkul sahibi bunu ödemekle kalmış olacak, ödememiş olan bundan kazançlı çıkacak. Bunun kabulü mümkün değil. Mevcut kanun hükmü daha doğrudur. Ya "Yol harcamalarına katılma payı alınır." diyelim ya da vazgeçelim bundan "alınmaz" diyelim. Yani böyle bir düzenleme yapmaya gerek yok. Hele hele daha ileri gidip geçmişe yönelik olarak belediyelere takdir hakkı vermek kesinlikle eşitlik ilkesine, adalet ilkesine aykırı. O zaman, tahsil edilmiş olanların da yol harcamalarına katılma payı iade edilir şeklinde bir düzenleme yapmak gerekir ki eşitliğe uygun davranmış olalım.

Teşekkür ederim.