Konu:BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:11/11/2012


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde tartıştığımız 338 sıra sayılı Tasarı'nın mahiyetini anlamak için bu tasarıyı memleket gündemine getiren siyasal hareketin geçmişini ve uygulamalarını birlikte hatırlamamız gerekiyor. İktidar partisinin siyasal köklerini oluşturan millî görüş hareketi kamunun kaynaklarıyla ilk 1994 yerel seçimlerinde tanıştı. Bu seçimlerde ele geçirilen belediyelerden İstanbul Belediyesi yeni yöneticilerine imar izinleri, kamu ihaleleri, imtiyazlar ve ruhsatlar üzerinden inanılmaz fırsatlar sunuyordu. İstanbul Belediyesinin genç ve umut vaat eden yeni Belediye Başkanını, Hocasının yerine geçirmek fikri de o zaman oluşmaya başladı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - İSKİ'den bahset.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Yapılan plana göre dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, millî?

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) - Seçimle kazanılan bir şeyi ele geçirmek olamaz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ?görüş hareketinin başına geçecek ve Başbakan olacaktı. Bu büyük amaca ulaşırken her yol mübahtı, haktı ve helaldi. Bu büyük projenin gerçekleştirilmesi için kapsamlı bir plan hazırlandı.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Anlat, hırsızlıklarınızı anlat!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu planın ekonomik boyutuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynakları imar?

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Anlat, İSKİ'yi miskiyi anlat.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ?ve ihaleler üzerinden seçilmiş şirketlere aktarılacak ve bu emanetçi şirketler gelecekte uygulanacak büyük planın finansörü olacaktı. Model başarıyla uygulandı.

AHMET YENİ (Samsun) - Aykut Bey, İSKİ'den başla, İSKİ'den.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şu konuda sizinle anlaşalım: Biz, yolsuzluk konusundaki her suçlamayı ahlakımıza kabul ederiz. İSKİ dâhil, bugün, bütün Cumhuriyet Halk Partisinin belediyeleri dâhil olmak üzere, en ufak bir şaibe varsa, bütün Cumhuriyet Halk Partisi adına söz veriyorum, sonuna kadar biz gideceğiz ama aynı sözü Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden bekliyorum. En ufak iddiada geliyorsunuz, belediyeleri basıyorsunuz, kameralarla basıyorsunuz ve bu insanların onurlarıyla oynuyorsunuz.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Uzmansınız, uzman!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bugün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sadece 16 katrilyon ihalesinin yarısı açık ihale, kalan ihalelerinin 4 katrilyon lirasını şirketlerine vermiş değerli arkadaşlar. 2 katrilyon lirasını hiç kimse duymadan istisnai ihalelerle yapmışsınız değerli arkadaşlar. Bugün, hep birlikte bağırıyorsunuz "İSKİ'nin hesabını verin?" İSKİ'nin hesabını, yapan ahlaksızlar zaten yargıda verdi, gitti, kendisini ihbar etti.

Peki, bugün bu yasa tasarısını gündeme getiren Sayın Menderes Türel'e soruyorum. Sembol İnşaat'ın yaptığı Harbiye Kongre Merkezi işi var değerli arkadaşlar. Harbiye Kongre Merkezi işi açık ihale yapılmaksızın pazarlık usulü ihaleyle yaptırılıyor. Alan şirket sahibi kim? Fettah Tamince, grubunuza son derece destek veren bir iş adamı, değil mi bu? 300 trilyon para ödeniyor 200 trilyonluk işe. Sonra bir ihale yapılıyor tekrar, buranın işletilmesi ihalesi. Üç tane şirket giriyor bu ihaleye. Üçü de Fettah Tamince'nin, üçü de Fettah Tamince'nin. 300 trilyonluk binayı "60 bin lira artı yüzde 15" diye bilinmeyen bir kavramla veriyorsunuz ve ondan sonra çıkıyorsunuz, 330 tane adam? Biraz vicdan, biraz değer arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Yargıda ceza aldı mı da konuşuyorsun?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ne bağırıyorsunuz?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Değerli kardeşim, Deniz Feneri ihalesini, Deniz Feneri işini yargıya götürdüğümüzde, savcıları görevden alan bir iktidarın milletvekillisiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Bir tane dosyası yok.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Deniz Feneri savcılarını dışarı çıkaran bir iktidarın milletvekillerisiniz. Ben, size, yargıya iletilen dosyadan bahsettim.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Yalan söylüyorsun. Belgelerini göster?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Üç yıldır, iki milyar dolarlık kömür yolsuzluğu ihalesini?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Bir tanesini göster.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Hanımefendi bilmediğiniz bir konuda konuşuyorsunuz, bilmiyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) - Devam, devam, hadi devam?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bakın, sayın milletvekilleri, buradaki sayın milletvekili diyor ki "Belgelerini çıkar." Değerli milletvekili kardeşim, belgelerini çıkartamazsam, bu milletvekilliğinden istifa edeceğim, hep söylüyorum, kapısından bile geçmeyeceğim. Peki, çıkartırsam, burada benden özür diler misiniz?

SADIK BADAK (Antalya) - İspat et ama burada insanları suçlayamazsın. Doğru olmaz.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bütün milletvekilleri şahittir, beyefendinin adını bilmiyorum. Söz veriyorum, söylediğim iddiaları belgelendiremezsem istifa edeceğim. Peki, ben, belgeleri size sadece gönderirsem?

SADIK BADAK (Antalya) - Yolsuzluk olduğunu ispat etmeniz lazım.

 AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Değerli kardeşim, yolsuzluk olduğunu ispat edeceğim. Ben boşuna konuşmam.

SADIK BADAK (Antalya) - İspat et o zaman. Yargıya gideceksiniz, ispat edeceksiniz.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bakın, şu yaptığınız? O zaman yürekli olacaksınız, yürekli olacaksın, çıkacaksın "İstifa edeceğim." diyeceksin, yoksa bu suçun şerikisiniz.

SADIK BADAK (Antalya) - Çıkacaksın buraya, karalayacaksın! Bakın, böyle şey olmaz ki! Milletvekili dokunulmazlığının arkasına sığınıyorsun.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bakın ben söylüyorum, hiç gürültüye getirme. İstifa edeceğim, istifa edecek misin?

SADIK BADAK (Antalya) - Edeceğim, evet.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bakın değerli arkadaşlar, tutanaklara girdi, "istifa edeceğim" dedi. Ben, Harbiye Kongre Merkezi ile kömür yolsuzluğunun belgelerini getireceğim.

SADIK BADAK (Antalya) - Yargıya götür. Yargıda ispat et.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Evet, yargıya giden Deniz Feneri'nde ne yaptınız? Bütün grubunuz ne yaptı? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Deniz Fenerinde olanları görmediniz mi? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SADIK BADAK (Antalya) - Milletvekili dokunulmazlığının arkasına böyle sığınılır mı?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ?namuslu ve dürüst insanları tenzih ediyorum ama bu utanç bir partinin üzerine kalmamalı diyorum.

SADIK BADAK (Antalya) - Milletvekili dokunulmazlığını kötüye kullanıyorsun.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu konuşmada daha çok şeyler söyleyecektim ama takipçisi olacağız.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP Sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.