Konu:Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:11/11/2012


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 338 sıra sayılı Büyükşehir Belediye Yasa Tasarı ve Teklifi üzerinde, ikinci bölüm üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bugün hakikaten Türkiye'de bütün milletin içine ateş düşmüş, 17 tane askerimiz şehit. Şimdi, bu 17 şehit bir trafik kazasından, bir helikopter kazasından meydana gelmiş ve bu kaza sonucunda başka bir ülkede olsa o ülkede yas ilân edilir. Ama şimdi Tayyip Erdoğan'ın çocuğu ölseydi veya sizin birinizin çocuğu ölseydi bu yine yas ilân edilirdi. Fakat kardeşim, bu ne utanmazlık, bu ne duyarsızlık? Yani, bu kadar büyük bir acının olduğu bir yerde hiçbir sebep yokken "Biz bunu kanunu çıkacağız?" Yahu, bu kanunun acelesi ne?

Şimdi, biraz önce Başkana sordum: "Topladın bu grupları, e niye cevap vermedin?" "Efendim, AKP Grubundan bir ses çıkmadı." dedi. Şimdi, AKP Grubuna bakıyoruz; Bakanda kişilik yok, Grup Başkan Vekilinde kişilik yok, Komisyon Başkanında kişilik yok.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen şu sözlerinize dikkat edin. Sayın Genç?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ne biçim konuşuyorsun, kişiliksiz sensin! Ayıptır ya, ne biçim insansın sen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bu Tayyip yarına ölürse siz dağılacak mısınız?

BAŞKAN - Lütfen, Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, kişilik varsa karar ver.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ne biçim konuşuyorsun!

BAŞKAN - Yakışıyor mu, Meclis kürsüsüne yakışıyor mu Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Kişilik varsa karar ver.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ne biçim konuşuyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ver, karar ver.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ne biçim konuşuyorsun! Böyle konuşulur mu?

BAŞKAN - Kendinize yakıştırıyorsunuz da Meclis kürsüsüne yakışıyor mu?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Meclise yakışmıyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Kişilik varsa karar ver. Kişilik varsa karar ver.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Böyle konuşamaz Sayın Başkan, böyle konuşamaz!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, arkadaşlar, yani bir memlekette bir grup karar veremiyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Aynen, iade ediyoruz sana. İki katıyla iade ediyoruz, bin katıyla iade ediyoruz!

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Komisyon Başkanı karar vermiyor.

BAŞKAN - Lütfen, temiz bir dille konuşun Sayın Genç, uyarıyorum sizi.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakan karar vermiyor. E, kim karar verecek? Tayyip karar verecek. E, Tayyip yarına öldü, dağılacak mısınız? Yahu, Tayyip yarın öldü, arkadaşlar, ne olacak bu işin hâli?

CEVDET ERDÖL (Ankara) - Sizin ruh sağlığınızdan şüphem var.

KAMER GENÇ (Devamla) - O zaman, yani siz, böyle bir? Yani, arkadaşlar, parya statüsünde olmamak lazım; özgürce, bağımsızca karar vermek lazım.

CEVDET ERDÖL (Ankara) - Sizin ruh sağlığınız bozuk.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, böyle bir şeyde, memleketin en ciddi bir konusunda, bir millî yas ilan edilmesi gereken bir konuda nasıl oluyor da ondan sonra bu Parlamento böyle? Birisi, efendim Tayyip şeylere, kayıplara karışmış, ulaşılmıyor, ondan sonra böyle? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Şimdi, arkadaşlar, bakın, kaç gündür biz bu kanunu müzakere ediyoruz. Tayyip Erdoğan nerede?

AHMET YENİ (Samsun) - Sana ne!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Sana ne!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben sorarım.

AHMET YENİ (Samsun) - Sana ne!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Diyarbakır'da şimdi, cenazede.

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim verdiğim vergiyle karısını, çocuklarını toplamış gitmiş, en lüks saraylarda yaşıyor.

AHMET YENİ (Samsun) - Sana ne!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu saraylarda yaşıyor.

AHMET YENİ (Samsun) - Seni ne ilgilendirir!

KAMER GENÇ (Devamla) - Dün burada Atatürk'ün ölümünün yıl dönümü vardı. Atatürk bu?

AHMET YENİ (Samsun) - Sana ne!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bana ne? Beni ilgilendirir. Onu çek?

AHMET YENİ (Samsun) - Kimsin sen?

KAMER GENÇ (Devamla) - O Başbakanlıktan istifa etsin, beni hiç ilgilendirmez.

AHMET YENİ (Samsun) - Hadi oradan be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra, bu devletin kurucusu Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, bugüne kadar, bu devletin kurucusunun anma gününde başta Meclis Başkanı çıkardı kürsüye. Sırf Cemil Çiçek Tayyip'in şeyinden korktuğu için kürsüye çıkmıyor. Tayyip nerede? Saraylarda keyif çatıyor.

AHMET YENİ (Samsun) - İstismar edemezsin!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ayıp!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben soruyorum, orada, o 22-23 milyar dolar serveti olan bir adamı ziyarete gitmiş, bir herifi ziyarete gitmiş, bir sarayı ziyarete gitmiş; gazeteler yazıyor: Acaba oradan ne kadar hediye aldı? O hediyeler nereye gidiyor?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Var mı bir bildiğin? Varsa söyle.

KAMER GENÇ (Devamla) - O hediyeleri getirin, arkadaşlar, şu şehit ailelerine verelim. Hani, bakın, bu kadar memlekette şehit var. Tayyip gitti, Kaddafi'den insan hakları ödülünü aldı, bir de 25 bin dolar para aldı, dedi ki: "Şehit ailelerine yardım edeceğim." Etti mi? Etti mi? Ne zaman etti bunu? Bir görelim arkadaşlar yahu!

Şimdi, onun için, maalesef, bu Meclis özellikle AKP Grubu kişilik bakımından çok ciddi bir sıkıntı çekiyor. Ya arkadaşlar, bu memlekette bir bakan? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, böyle bir konuşma olamaz. Böyle bir kişi bu Meclise yakışmıyor.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya tabii ki, karar vermiyorsunuz ya!

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen, kürsüden ayrılmaya davet ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Karar vermiyorsunuz, sabahtan beri karar vermiyorsunuz.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Haysiyetsiz!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Böyle bir şahsiyet, başka kelime kullanmak istemiyorum, bu Meclise yakışmıyor Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu kadar bu Meclis fuzuli olarak işgal ediliyor. Her milletvekili acısını dile getiriyor, memleketimizin her tarafında acı dile geliyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bu ne biçim konuşma, ne biçim insansın sen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, Tayyip yokmuş diye karar veremiyoruz. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ben sana soruyorum: Sen de ahlak var mı, sen de vicdan var mı, sen de insanlık var mı; sen de ne var?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben de her şey var. Bende olanın sende zekâtı yok, bende olanın zekâtı yok! Sen bir defa otur yerine, otur yerine, otur!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Elinde bir belge varsa konuş, elinde bir bilgi varsa konuş! Yoksa sus.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bunu oturtacak mısınız?

BAŞKAN - Siz de İç Tüzük gereği temiz bir dille konuşun, terbiyeli konuşun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, oturacak mısınız? Oturtun yerine, müdahale ediyor efendim.

BAŞKAN - 67'nci madde gereğince terbiyeli konuşun, temiz bir dille konuşun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Terbiyeyi senden öğrenecek değilim, senden öğrenecek değilim!

BAŞKAN - İç Tüzük gereği söylüyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen bir defa terbiyeli konuş!

BAŞKAN - Benden öğreneceğin çok terbiye var senin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Orada kişilik sergileyemiyorsun?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ?kendi başına karar vermiyorsun, keyfî yönetiyorsun.

BAŞKAN - Öğrenecek çok şeyin var. Lütfen yerine geç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Kaç defa usul tartışması açtın, ne bilgin var? Hiçbir şey yok!

BAŞKAN - Geç yerine lütfen.

CEVDET ERDÖL (Ankara) - Sayın Başkan?

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bu Meclisi doğru düzgün yönetecek ne gücün var ne kabiliyetin var ne bilgin var? Hiçbir şey yok! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Geç yerine, geç!

KAMER GENÇ (Devamla) - Boşu boşuna bu Meclisi? Böyle bir şey olmaz ya!

BAŞKAN - Yani kompleksin Meclis Başkan Vekili olmadığın için mi? Lütfen yerinize geçiniz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Boşu boşuna zamanımı geçirdiniz.

BAŞKAN - Kesmedim ben zamanını, zamanı falan kesmedim ben.

KAMER GENÇ (Devamla) - Olur mu böyle şey? Müdahale ettiler. (CHP sıralarından alkışlar)

CEVDET ERDÖL (Ankara) - Sayın Başkanım, ben Meclisin Sağlık Komisyonu Başkanı olarak beyefendinin ruh sağlığından şüphem var. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ruh sağlığı problemli olan sensin, sen! Sen evvela git kendini doktorda muayene ettir.