Konu:İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:57
Tarih:24/01/2013


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kürsü, herkesin, düşüncesini özgür bir şekilde ifade edebileceği bir kürsüdür.

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Hakaret etme yetkisi tanımıyor ama Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu kürsüden her türlü görüşü bütün milletvekillerimiz serbestçe ifade etmelidir; özgürlük bunu gerektirir, demokrasi bunu gerektirir ama bu görüşleri ifade ederken bir partiye, bir milletvekiline hakarette bulunmak hiç kimsenin haddi değildir, hakkı değildir.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - Vekilinize söyleyin Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Sırrı Süreyya Önder gibi sanatçı kimliğine sahip bir milletvekilinin?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - Ben devrimciyim, devrimciyim. Sanatçılığı boş ver!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?o kimliğin ötesine geçerek hakaretamiz kelimeleri kullanmış olmasını kendisine yakıştıramadım.

TUFAN KÖSE (Çorum) - Yo, yakışıyor!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu kürsü hakarette, kötü sözler söylemede, birbirimizi incitmede, rencide etmede yarış yapacağımız bir kürsü değildir; burası demokrasinin kürsüsüdür.

Değerli milletvekilleri, elbette herkes, bütün toplum, bütün toplum kesimleri, bütün vatandaşlarımız her türlü talepte bulunabilirler, her şey savunulabilir. Kürt kardeşlerimiz gelip burada, bu kürsüde bağımsızlığı da savunabilirler, özerkliği de savunabilirler, federasyonu da savunabilirler?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - Bravo!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?yerel yönetimlerde daha rahat bir yönetimi, daha özerk bir yönetimi de savunabilirler. Demokrasi içerisinde bütün görüşlerin ifade edileceği yer bu kürsüdür ama bu, milletin takdirine, milletin onayına bağlıdır. Milleti ikna etmeden -"siz" diye söylediniz Sayın Önder, milleti kastediyorsunuz- hiçbir çözüm de mümkün değildir. Kimse kimseye bir şey dayatamaz. Bütün meseleler milletin takdiriyle, onayıyla çözülür.

Sayın Sırrı Süreyya Önder'e burada kullanmış olduğu sözleri ve sıfatları iade ediyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.