Konu:1 Mart Tezkeresine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:72
Tarih:28/02/2013


1 MART TEZKERESİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bugün 28 Şubatın ötesinde 1 Mart Tezkeresi'nin de 10'uncu yıl dönümü. 1 Mart da Amerikan emperyalizminin uşaklığını yapmak isteyenlere, Türk ordusunu Orta Doğu'da Amerika'nın jandarması yapmak isteyenlere karşı Mustafa Kemal'in Parlamentosunda ona "hayır" diyen milletvekillerinin olmuş olduğu bir gündür. 10'uncu yıl dönümü bu açıdan çok önemlidir. O gün o tezkereye hayır oyu verenleri Mustafa Kemal'in Parlamentosundan bugün bir kere daha kutluyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanına da bir çağrıda bulunuyorum: Bu akşam saat 24.00 itibarıyla tutanakları açıklasınlar. O dönemde AKP Grubu içerisinde bu tezkereye "hayır" oyu verip 2007 milletvekilliği seçimlerinde listelere konulmayan milletvekillerini de Türk halkı, Türk milleti iyice görsün, onları cezalandıran zihniyetin de kim olduğunu Türk halkı görsün diyorum.

1 Mart Tezkeresi'nde bu onurlu direnişi gerçekleştiren tüm milletvekillerini yürekten kutluyor, Mustafa Kemal'in Parlamentosundan onlara saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)