Konu:Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:57
Tarih:24/01/2013


MUŞ MİLLETVEKİLİ SIRRI SAKIK'IN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce bu kürsüye çıktığımda ifade ettim, bir kez daha çok kısaca ifade etmek istiyorum: Cumhuriyet Halk Partisi ırkçılığı reddeder. Cumhuriyet Halk Partisi ayrımcılığı reddeder. Cumhuriyet Halk Partisi halka dayanmayan, halk iradesine dayanmayan bütün yönetimleri, bütün otoriter anlayışları reddeder, onları meşru saymaz. Bu topraklar üzerindeki, bu coğrafya üzerindeki bütün insanların eşit haklara sahip olduğu anlayışını kabul eder.

Bu topraklar üzerinde barış içinde, bir arada, birlikte yaşamanın yollarının aramalıyız; bu kürsüyü onun için kullanmalıyız, bu kürsüyü onun dışında başka amaçlar için kullanırsak barış içinde bir arada yaşamanın yollarını bulmakta zorlanırız. Bunları bir kez daha ifade ediyorum.

Tekrar söylüyorum: Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik Cumhuriyet Halk Partisinin de dayandığı evrensel insanlık değerleridir. Bizim politikalarımızın, programımızın merkezinde birey vardır, insan vardır.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sayın Güler'in söylediklerine katılıyor musunuz? Bu, ırkçılık değilse nedir?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.