Konu:Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:19
Tarih:09/11/2012


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın Başkanım, hatibin şimdi sorduğu çok önemli bir soru var. Bu açıklanmadan devam edebileceğimiz kanısında değilim. Biz, gerçekten bunu anlamadık çünkü bu, komisyon tartışmaları sırasında yoktu ve bir AKP milletvekilinin teklifi olarak geldi. Burada büyükşehir belediyelerinde ayrılma yoluyla yeni belde kurulmasından söz ediliyor. Ama kanun, büyükşehir olan yerlerde belde yapılanmasına izin vermiyor. Büyükşehir belediyesinde belde belediyesi olamaz, ilçe ancak kurulursa o varlık kazanabilir. Dolayısıyla, kanunun tüm terminolojisine aykırı bir hükümdür. Bu konu açıklanmadan görüşmelerin devamı bence mümkün değildir efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.