Konu:SOSYAL DEMOKRAT KİMLİĞİYLE SİYASET YAPAN ANA MUHALEFET PARTİSİNİN MİLİTARİST BİR TUTUM İÇİNDE OLDUĞUNA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:56
Tarih:23/01/2013


SOSYAL DEMOKRAT KİMLİĞİYLE SİYASET YAPAN ANA MUHALEFET PARTİSİNİN MİLİTARİST BİR TUTUM İÇİNDE OLDUĞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLA AKAT (Batman) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Öncelikle şunu belirtmek lazım, sanırım biz, bu Parlamentoda görüşülen yasa teklifleri ya da tasarıları dolayısıyla her konuştuğumuzda bugüne kadar duymadığınız, bugüne kadar işitmediğiniz, bugüne kadar tanık olmadığınız birtakım gerçekliklere işaret edeceksiniz ve sanırım biz her gerçekliğe işaret ettiğimizde de bu gerçekliğin oluşmasında tarafı olan herkesin kanı donacak ve biz gerçekten sizlerin kanını dondurmaya devam edeceğiz, bu birincisi.

İkincisi, bizim Türk halkıyla ilgili hiçbir sorunumuz yok, aynı zamanda Türkçeyle ilgili bir sorunumuz da yok, Türkçe konuşuyoruz, Türkçe eğitim gördük. Bizim sorunumuz, dilimizin, kimliğimizin, kültürümüzün inkâr edilmesi, bizim sorunumuz bunun yok sayılmasında, bizim sorunumuz faşist anlayışla. Ve dünyanın hiçbir coğrafyasında hiçbir sosyal demokrasi anlayışı, ezilen kimliklerin üzerine böyle milliyetçi militarist bir söylemle gitmemiştir. Eğer bu konuda tuttuğumuz aynadan bu Parlamento çatısı altında sosyal demokrat kimliğiyle siyaset yapan ana muhalefet partisi rahatsız olduysa önce kendi içerisindeki tutarsızlığı gidermek durumundadır.

Anayasa Uzlaşma Komisyonunda bir vatandaşlık tanımı sunma noktasında Uzlaşma Komisyonunun takvimini belli ölçülerde meşgul eden ve kendi içerisinde tutarlılık barındırmayan iki ayrı öneriyle gelen ana muhalefet partisi, bugün Anayasa'da vatandaşlık tanımı noktasında sorumluluğunun gereğini yerine getirmiş partimize yönelik tavrını da tekrar gözden geçirmek durumundadır. Bu ülkenin farklı etnik kimliklerden, dinlerden ve inançlardan oluştuğunu biz defalarca kez dile getirdik, yine dile getiriyoruz. Eğer yapılacaksa yeni bir anayasa, eskinin devamıysa sözümüz yok ama yeni bir anayasa yapılacaksa bu etnik kimlikleri, dinleri, inançları tanıyan ve bu inançların da anayasaya kendilerini bağlı hissedebilecekleri bir vatandaşlık tanımının yakalanması, ortaklaşılması, üzerinde uzlaşılması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Kimseye bir şey yutturmak niyetinde de değiliz, biz gerçeklerin ifadesiyle bugüne kadar gelebildik, bugünden sonra da bu noktada rolümüzü oynamaya devam edeceğiz.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akat.