Konu:Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:56
Tarih:23/01/2013


ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ HASİP KAPLAN'IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Burada herhâlde şimdiye kadar böyle konuşmalar duyulmamıştır. BDP Grubundan Sayın Akat'ın yaptığı konuşma kanımızı dondurdu. Sanki başka bir devletin parlamenteriydi, bize "Siz." diye diye inanılmaz şeyler söyledi.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Devletin değil, Türkiye'nin parlamenteriyim.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - AKP'nin, Türk ulusunu tarihten silmeye, Türk vatandaşlığını tarihten silmeye dönük olan girişimlerinde BDP'yle nasıl iş birliği yaptıklarını onun konuşmasında gördük.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Yok öyle bir şey.

OKTAY VURAL (İzmir) - AKP-BDP koalisyon zaten!

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Öyle bir şey nasıl yok? Anayasa Uzlaşma Komisyonuna vatandaşlık maddesi için partiniz ne önerdi arkadaşlar? "Türk vatandaşlığı"nı değil, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı"nı öneriyorsunuz. Başbakanınız salı günü "Bizim temelimiz Anasırı İslam'dır." diyor.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Sayın Başkan?

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - "Türklük ırkçılıktır." diyor.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Doğru söylüyor.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) -  "Ve biz bunu tarihten sileceğiz." diyor. Burada büyük Türk milleti önünde yemin ettiniz, büyük Türk milleti önünde yemin ettiniz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Biz ulusalcı değiliz, biz ırkçı değiliz. O Anayasa'yı değiştireceğiz.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - O büyük ulusa parti olarak, tek tek şahıs olarak ihanet ediyorsunuz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Anayasa'yı size rağmen değiştireceğiz.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Sosyal demokrasiye "militarizm" demek ha?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sosyalist Enternasyonaldan da kovduracağız; merak etmeyin.  Hem burada ulusalcılık yapıp hem dünyada solculuk yapamazsınız.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Kürt milliyetçiliğini bana "ilericilik" ve "bağımsızcılık" diye yutturamazsınız. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Biz asla milliyetçi değiliz, siz ulusalcısınız, ulusalcısınız!

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, AKP ve BDP iş birliğinin yaptığı şey tektir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Türkiye'de siz sorunu Türk sorunu yaptınız.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sizi Sosyalist Enternasyonaldan da attıracağız, hiç merak etmeyin.

SIRRI SAKIK (Muş) - Vallahi, Türkiye'de sizin faşist anlayışınız var.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Bundan sonra biz savunmadayız, bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.